skolsköterskor

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32 


Tag gärna kontakt med oss om du har frågor kring skolbarnens synförmåga eller misstanke om dyslexi.


Vi hjälper dig att screena synfelen genom en enkel manual. Remiss kan sedan faxas till oss för utredning och kontroll. Barn under 18 år besöker ortoptist och ögonläkare kostnadsfritt då vi remitterar vidare till specialister som har vårdavtal med Stockholms Läns Landsting.Vi har mångårig erfarenhet av barns synproblem. Ortoptister bedriver forskning kring barn med astenopiska problem. Dessa yttrar sig som huvudvärk i samband med läsning och ansträngning. Svårigheter att läsa , texten hoppar, de har svårt att följa raden. Närsynthet (Myopi) ger synnedsättning på långt håll men kan ibland förväxlas med ackommodationsstörningar på nära håll som även kan ge synnedsättning på långt håll. Översynthet (Hyperopi) ger huvudvärk vid ansträngning samt svårighet att läsa.Dyselexi benämns oftast läs- och skrivsvårigheter. Detta begrepp är dock fler tydligt och kan därför vara vanskligt att använda. Läs- och skrivsvårigheter kan bero på:

¤ Specifik form av läs- och skrivsvårigheter som är kopplat till det fonologiska systemet med försämrad avkodning av ord.

¤ Nedsatt ackommodation: Svårigheter med att fokusera på nära håll. Dålig uthållighet i ackommodation och svårt att växla mellan att se på långt håll och nära håll.Dyslexi är en inlärningssvårighet med neurologiska orsaker och kännetecknet av svårigheter med att känna igen ord och ordbilder samt dålig stavnings- och avkodningsförmåga. Dessa skall ej förknippas med och är ej relaterad till intelligensnivån hos barnet. Tecken på dyslexi kan förekomma i olika kombinationer och variera från person till person. Främsta kännetecknet på dyslexi är en specifik och klart försämrad utveckling av läsförmåga som är inte kopplad till mental ålder, dålig skolgång eller eventuella ametropier eller ackommodationsstörningar. Det kan vara att man läser långsamt och trevande eller snabbt och gissar vad som står. Ibland utelämnas ord eller ord läses fel med felaktiga ändelser. Det händer att man lägger till bokstäver när man läser eller skriver så att det blir andra ord eller att man kastar om bokstäver i ord. Även läsförståelse att läsa högt och att komma i håg vad man läst kan påverkas negativt. Nedsatt ackommodation: Svårigheter med att fokusera på nära hål. Dålig uthållighet i ackommodationen och svårt att växla mellan att se på långt och nära hål.


Synundersökning inkl. undersökning av binokulära synproblem samt remiss till Ögonläkare / Ortoptist vid behov 650:-

Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

 


Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!