Om Kungsholmens optik
Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32
Hos oss på Kungsholmens Optik upptäcker ni skillnaden mellan en bra optiker & en utmärkt optiker.


Maj 2023 fyllde Kungsholmens Optik 25 år. Företaget har drivits av Leg. Optiker & Optometist Britta Wendel sedan maj 1998. Hon är den tredje ägaren i Kungsholmens Optiks mångåriga existens på Fleminggatan 33.
OBS. 

Om du önskar komma en lördag, ring oss och boka tid eller boka din tid online fram till fredag klockan 17.30. Lördagsöppet endast efter tidsbokning mellan 11.00 till 15.00.Kungsholmens Optik är ett privat företag som genom samarbete mellan optiker, ortoptist och ögonläkare specialiserat sig på optiska och muskulära synproblem.


Ibland räcker det ej att enbart korrigera ditt synfel som kan vara närsynthet, översynthet, astigmatism eller presbyopi utan man måste även ta hänsyn till de muskulära synproblemen. De kan orsaka besvär som huvudvärk vid ansträngning, svårt att följa raden vid läsning eller i vissa fall dubbelseende vid trötthet. Genom att optiker , ortoptist och ögonläkare samarbetar kan vi på ett smidigt sätt hjälpa och korrigera olika synproblem.

Vi anser att två ögon, två kontaktlinsbärare, två glasögonbärare eller två dagar aldrig är lika. Vi anser är kontaktlinser och glasögon är en av många värdefulla tekniska synhjälpmedel i människors vardag. Vi vet varje kontaktlins och glasögonbärare är unik, och därför försöker vi att tillpassa optiska glas eller kontaktlinser från ledande och pålitliga tillverkare i världsklass för både vanlig och mer krävande syn-korrigering, och vi försöker underlätta för dig att hitta de optiska glas och kontaktlinser som passar just ditt liv och vardag. Genom att vara engagerade, uppfinningsrika och vänliga och agera proffsigt vill vi förbättra och anpassa din syn efter dina dagliga behov. Vi vill profilera oss på ett professionellt sätt men samtidigt behålla vår egen identitet i en marknad som ständigt förändras. Det är viktig för oss att utveckla kompetens och kunskapsnivån hos våra medarbetare.


Välkommen till oss och våra leg.optiker Britta Wendel & Maria Karlsson med diagnostisk optometri & kontaktlinsbehörighet samt 54 års yrkesvana för en uppfriskande resa för att få klarare syn på saker och ting. Vi är specialister inom:Utredning av sam-synproblem samt skelning.


 Syn-hälsoundersökningar.


Glaukomscreening.

Gråstarrsutredning, rådgivning samt remittering.

Besvär med torra & rinnande ögon.


kontaktlins-tillpassning.


Stabila kontaktlinser till höga astigmatism, keratoconus, medicinska linser.


Ortho-K kontaktlinser : stabila nattkontaktlinser som tar bort närsynthet och viss astigmatism temporärt.

Genom samarbetet med kunniga ortoptister utförs även ortoptiska undersökningar för att upptäcka ev. muskulära synproblem. En legitimerad optiker är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga detta har den legitimerade optikern en viktig roll i den primära ögonhälsovården. Genom att regelbundet bli undersökt av en legitimerad optiker, kan man lättare hitta tidiga tecken på ögonsjukdomar och i vissa fall även systemiska sjukdomar, som därigenom kan tas om hand på ett tidigt stadium av läkare. Legitimerade optiker, med sin kliniska optometriska utbildning, erfarenhet och fortbildning, har kunskap och förmåga att utgöra en viktig resurs i primär ögonvård. Detta innebär att noggrant undersöka, diagnosticera, hantera och följa upp de undersökningsfynd man kommer fram till.

Detta måste göras med individuell anpassning och hänsyn. Genom detta ökas möjligheten att i tidigt skede upptäcka tecken på ögonsjukdomar och i vissa fall även systemiska sjukdomar, som t.ex. hypertoni och diabetes. I stort sett alla människor har någon gång behov av visuell service. Förebyggande undersökning av syn och syn-hälsa ger ett värdefullt tillskott till den personliga syn- och ögonhälsan. Ett flertal tillstånd av mer eller mindre akut natur hanteras också ofta av legitimerade optiker, och p g a. detta kan i flera fall besök i sjukvård undvikas och därigenom samhällsresurser sparas.

Optikerutbildningen är en treårig utbildning på universitetsnivå som leder till att kandidater erhåller legitimation och kontaktlinsbehörighet. Grundutbildningen ges vid Karolinska Institutet (Stockholm) och Linnéuniversitetet (Kalmar). Den treåriga grundutbildningen kombinerar medicinska ämnen med tekniska ämnen. Vid Karolinska Institutet samarbetar man med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att den tekniska delen av utbildningen ska bli så bra som möjligt. Samtidigt utnyttjas den enorma kompetens som finns inom Karolinska Institutet, och St Eriks Ögonsjukhus (Nordens enda ögonsjukhus) för att kandidater som blivande optiker ska få den bästa möjliga ögonmedicinska utbildningen.
Efter avslutad utbildning kan man läsa ett fjärde år för specialisering (ger Magisterexamen) som kommer att ge rätten till att använda farmakologiska preparat som en del av undersökningen. Optiker med denna kompetens kommer med andra ord ha förskrivningsrätt för vissa medicinska preparat. Som komplement ges ett program vid utländska universitet som leder fram till en Masterexamen. Magisterprogrammet ges som heltidsstudier och Masterprogrammet ges som distans- och deltidsstudier, varför man kan arbeta under tiden vid studier i detta program. Magisterutbildning i Klinisk Optometri kräver att de sökande har en kandidatexamen (treårig högskoleexamen) eller har kompletterat till en sådan.

Britta


Välkommen till vår legitimerade specialist optiker & Optometrist  Britta Wendel med behörighet i Diagnostisk Optometri & kontaktlinsbehörighet samt mer än 40 års yrkeserfarenhet.Utbildningsbakgrund: BeslutBehörighet att rekvirera och hantera läkemedel. Bedömning, tillämpliga bestämmelser. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:41 om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel. Bedömningen är, av ovan nämnda föreskrift framgår att kraven för att du ska kunna få behörighet att rekvirera och hantera läkemedel är att du har en svensk legitimation som optiker och att du har goda kunskaper och kliniska färdigheter i

¤ Ögats sjukdomar och diagnostik

¤ Neurooptometri

¤ Okulär farmakologi

¤ Diagnostisk undersökningsmetodik

¤ Diagnostisk klinik

¤ Pediatrisk optometri 


Utredningen visar att legitimerad optiker Britta Elisabet Wendel Nickbon har gått en utbildning inom diagnostisk optometri omfattande 30 hp och en kurs i pediatrisk optometri och diagnostisk klinik omfattande 15 hp. Socialstyrelsen bedömer att legitimerade optiker Britta Wendel Nickbon har goda kunskaper och kliniska färdigheter i de områden som krävs för att en legitimerad optiker ska få behörighet att rekvirera och hantera läkemedel.


Beslutet innebär att Britta Elisabet Wendel Nickbon har rätt att rekvirera och hantera de läkemedel som anges 2 kap. 9 a § och bilaga 3 a Läkemedelsverkets föreskrifter HSLFS-FS 2016:34 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.


Beslut i detta ärende har fattats av tf. enhetschef Åsa W. Utredaren Caroline S har varit föredragande.


För Socialstyrelsen        Åsa W   &    Caroline S     2017-05-10


Diplom & Certifikat tilldelats härmed Britta Elisabet Wendel för genomförande av utbildningen Diagnostisk Optometri vid Karolinska Institutet Ht 2011 & Vt 2012.

2012-05-31 Karolinska Institutet Rune B. Maria N.Diplom: Socialstyrelsen förklarar härmed jämlikt bestämmelserna i kungl kungörelsen den 28 juni 1963 (nr 456) om legitimation av glasögonoptiker Britta Elisabet Wendel vara legitimerad glasögonoptiker. Stockholm den 10 maj 1983 På Socialstyrelsens vägnar . Sigvard M & Laila I.Diplom: College of Applied Visual Sciences Britta Elisabet Wendel har genomgått utbildning i ämnet Arbetsmedicin / Syn-ergonomi samt erlagt examen med godkänt resultat. Undervisningen har omfattat: Lagar, anvisningar och författningar för seendet och optiska hjälpmedel i arbetet. Syn-ergonomiska krav i relation till seendets fysiologi. Glasögonteknologi för arbetslivet. Särskilt syn-krävande arbeten. Multifokala glasögonglas som orsak till belastningsskador. Ljustekniska grundbegrepp. Ljuskällor och belysning i arbetet. Arbetsställningar och syn-avstånd vid bildskärmsarbete. Optisk strålning och dess inverkan på ögonen. Skyddsglasögon. Psykosociala faktorer i arbetslivet. Utbildningen bedrivs enligt den pedagogiska modellen för problembaserat lärande, PBL. 29 januari 1999 Utbildningsansvarig Bengt N
Kursbevis: Britta Wendel Har genomgått en kurs i ämnet Ortoptik för Optiker anordnad av Sveriges Kontaktlinsförening September 2008. Stockholm September 2008 Kursansvarig Ortoptist, Med Dr, S A Optiker, Med Dr Ordförande SKLF Tony P

Diplom: Legitimerade Optikern Britta Wendel har under den senaste treårsperioden genomgått Optikerförbundets program för fort- och vidareutbildning och därmed samlat in det antal poäng som erfordras för erhållande av Diplom.


Detta diplom visar att detta är en legitimerad optiker som inte bara upprätthåller utan även utvecklar sin kunskap.
Optikerförbundets syfte är att ge kunskap och färdigheter i det syn-vårdande arbete med utgångspunkt i patientsäkerhet.
Detta Diplom äger sin giltighet under insamlingsperioden fram till nästa avstämning. Stockholm i januari 2009 Paul F Ordförande i Optikerförbundet.

Certifikat: Kungsholmens Optik & Ögonklinik AB har erhållit godkänd certifiering enligt Optikerbranschens Kvalitetsnorm i, Syn-ergonomi, Synundersökning, Ögonhälsoundersökning, Kontaktlinser. Optikerbranschens Kvalitetsnorm grundas på socialstyrelsens föreskrift om kvalitetssystem i hälsa och sjukvården. Certifieringen sker löpande vartannat år och gäller i två år. Det nya certifikatet gäller fram till 2021-06-30. Stockholm 7 augusti 2018 Fredrik T. verkställande direktör Optikbranschen.

Diplom & Certifikat: Leg.optiker med kontaktlinsbehörighet Britta Wendel har genomgått en utbildning om DreamLens, OrthoKeratolgi & koncept och erhållit Diplom och därmed är nu behörig att tillpassa DreamLens. Göteborg 6 december 2007. Utbildningsansvarig P-Å.Maria


Maria Karlsson leg. specialistoptiker  med diagnostisk optometrist & kontaktlinsbehörighet samt mer än 30 års yrkeserfarenhet. speciallist på stabila kontaktlinser och hög astigmatism, keratoconus och medicinska kontaktlinser. Optikeryrket var det självklara valet då synen behövde korrigeras med hjälp av glas i tidigt ålder. Att få uppleva skillnaden från att ha ett oskarpt seende, till att kunna få möjligheten att urskilja färger , att se löven på träden är en storslagen upplevelse. Fascinationen i att inneha ett jobb som optiker är yrkets mångfald, allt ifrån val av båge, glas till framskriden synundersökningar, särskilda ögonhälsoundersökningar och utprovning av mjuka och stabila kontaktlinser. Att skapa en trovärdig kommunikation, viljan och intresset att kunna bistå patienter med synproblem till ett bekymmersfri seende är grunden till yrkesvalet.

Verksam på Kungsholmens Optik & Ögonklinik sedan 5 år tillbaka. 
Tidigare anställd på Contacta Eye Wear både i Järfälla och på Kungsgatan i Stockholm.Utbildnings bakgrund:
Optikerutbildningen, Stefan Skolan Borensberg 1989-1991.
Leg.utbildning för Optiker, Stefan Skolan Borensberg 1994.
Kontaktlinsutbildning vid Karolinska institutet, S:t Eriks Ögonsjukhus 1998.
Företagsekonomi Franz Schartau lärosäte Stockholm 2000-2001.
Utbildning i arbetsmedicin, Arbetsmedicinska institutet i Solna/Linköpings Universitet 2001-2002.
Utbildning i Diagnostisk Optometri, Karolinska Institutet, S:t Eriks Ögonsjukhus 2011-2012.
Utbildning i Pediatrisk Optometri och Diagnostisk klinik, Karolinska Institutet hösten 2016. 


Tillvänjningsgaranti tillämpas i tre månader Essilor garanterar att det kommer att ta högst 4 veckor att vänja sig vid glasen. För dem flesta tar det kortare tid än 4 veckor. Om du mot förmodan inte skulle vänja dig vid glasen byter Essilor ut dem mot en annan typ av glasögonglas som du blir nöjd med.Vi erbjuder den senaste tekniken vid såväl synundersökningar som val av rätt korrektionsglas / kontaktlins genom samarbete med de största tillverkarna på marknaden. 
Design och passform på bågen är och så viktig för att syn-komforten skall bli så bra som möjligt.

Du får personlig hjälp med såväl val av rätt glas som båge. Vi kan erbjuda de flesta varumärken från de kända märkesdesignerna men har även ett stort urval av prisvärda modebågar.
Du kan delbetala köpet av dina glas och din båge. Ingen aviavgift, ingen uppläggningsavgift, ingen ränta och inga andra dolda kostnader. Genom att fylla i och underteckna ett delbetalningsavtal får du möjlighet att dela upp ditt köp på sex månader. Du gör en direkt insättning på vårt konto enkelt i slutet av månaden genom din internetbank. Du måste vara över 18 år, ha fast anställning och vara skriven i Sverige. Vi gör sedvanligt kreditprövning.

Låt oss bli ditt första val när du behöver glasögon /kontaktlinser eller synundersökningar på Kungsholmen. Du kan även få dina linser hemskickade utan kostnad. Vi stämmer av våra kontaktlinspriser varje vecka mot leverantörspriser för att du som kontaktlinskund ska kunna få bästa möjliga pris så kallade kampanjpris. Du kan välja mellan att ha ett linsabonnemang som gör det möjligt för dig att betala månadsvis med autogiro eller att få en faktura med dig hem när du har gjort din helårs eller halvårs kontroll. Väljer du oss som din linsoptiker får ditt linsbärande en säker och trygg tillvaro. Vi kan hjälpa dig vid akuta ögonbesvär eller när ditt linslager är tomt och du behöver extralinser snabbt. Gör du endast helårskontroll, ringer du bara in din beställning när ditt linslager börjar sina och om du är besvärsfri, så får du dina linser och fakturan hem i brevlådan. Gör en av dina värdefullaste sinnen ögonen en tjänst och säkra deras funktion och hälsa genom att välja en leg. kontaktlinsoptiker som leverantör av dina optiska linser. Var rädd om din syn-hälsa gör en linskontroll minst en gång per år.Synundersökning: från 480:-


Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32
 


Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32