ÖgonläkareVälkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

 

 

Vi samarbetar med ett flertal ögonläkare som diagnostiserar och behandlar olika ögonsjukdomar och ögonrelaterade besvär. Efter en grundlig synundersökning hos vår special optiker remitteras du med dina aktuella optiska uppgifter till en oftalmolog för vidare undersökning och ev. behandling. När det gäller katarakt-operationer eller akuta ögonproblem remitteras du vidare till ögon-akuten eller rätt operatör / specialist. Vi remitterar även vidare till ögonmottagningar som är auktoriserade inom polikliniska ögonlocksoperationer så kallade estetisk ögonlock kirurgi vid hängande ögonlock, laserbehandlingar samt diabetesscreening. Patienter som har behov av akut ögonsjukvård remitteras direkt till ögonspecialist verksamma vid S:t Eriks Ögon-akut eller City Akuten Ögon.
Vanliga förekommande ögonsjukdomar:Grå starr (katarakt): Innebär att ögats lins blir så grumlig att synen påverkas. Symptom: Kontakta ögonläkare om synskärpan försämras, konturer och färger försvagas, om du lätt blir bländad ser dubbelt och/ eller får svårt med avståndsbedömning. Grå starr utvecklas långsamt. Om du behöver opereras sätts en konstgjord lins in. Ögats lins bryter ljusets strålar så att en bild skapas på näthinnan i ögats bakre del. Linsen är elastisk och sitter bakom regnbågshinnan och pupilen. När linsen grumlas blir bilden på näthinnan suddig. När du blir äldre är det normalt att linsen i ögat grumlas något.
Behandling: har du grå starr är det oftast inte så bråttom med behandlingen eftersom sjukdomen utvecklas långsamt. Istället bedömer ögonläkare tillsammans med dig hur försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv. Operation, den egna linsen tas bort och ersätts av en ny. I dag kan man även sätta i bifocala linser vilket gör att man kan se både på långt och nära håll utan glasögon.Grön Starr (Akut Glaukom) är en dold ögonsjukdom där symtomen inte upptäcks av patienten förrän det ofta har stora skador. Bär patienten på en eller flera riskfaktorer är det viktigt med en noggrann synundersökning, inkluderande både tonometri och syn-fällt vid varje undersökningstillfälle. Dessutom ska man ta reda på så mycket så möjligt om ärftligheten hos patienten. Det är inte bara personer över 50 år som kan bära på hereditet av Glaucom även om sjukdomen oftast uppkommer efter denna ålder.

Glaukom är en sjukdom som karakteriseras av skador i synnerven med åtföljande synfältsdefekter , långsam försämring och nedsatt syn och till och med blindhet som drabbar oftast äldre personer. Patienten själv upplever i det initiala skedet inte några symtom på syn-försämring, då den uppstår först vid långt framskriden skada på synnerven. Det är inte sällan sjukdomen upptäcks vid en helt vanlig rutinundersökning hos ögonläkaren eller optikern. Genom forskning har man visat att om man minskar trycket i ögat kan man bromsa utvecklingen av synskadan. Därför erbjuds patienterna i dag olika möjligheter att minska trycket i ögat. Det finns olika former av glaukom, gemensamt för alla är att synnervs-huvudet/synnerven är skadad vilket medför en försämring av synfältet. Ögontrycket är oftast förhöjt. Orsaken till skador i synnervs huvudet/synnerven är inte helt känd men troligen bror på försämrad blodcirkulation till synnervs-huvudet/synnerven.

 

Den försämrade blodcirkulationen kan orsakas av förhöjt tryck i ögat men kan också orsakas av t ex åderförkalkning av ögats blodkärl. Ögonläkaren upptäcker eventuella förändringar i synnervs-huvudet/synnerven när han/hon tittar i ögat med hjälp av en speciell lins.En syn-fältundersökning med hjälp av Automatisk perimetri/Humpry, Automatisk ringperimetri eller Goldmannprimetri visar var och hur synnerven skadad.Trycket i ögat blir för högt pga obalans mellan kammarvätskans produktion och utflöde. Kammarvätskan bildas i ögats strålkropp, rinner fram mellan linsen och regnbågshinnan för att sedan lämna ögat via utflödes kanaler i kammarvinkeln. När ögats tryck stiger bror det nästan alltid på svårighet för kammarvätskan att passera utflödes systemet. Man upptäcker för högt ögontryck och dess nivå genom att använda  appellations tonometer vid tryckmätning. Hos de flesta personer ligger trycket mellan 10-22 mm Hg " kvicksilver". Olika ögon tål olika högt tryck. En del ögon kan vara extra känsliga och skador uppstår vid förhållandevis lågt tryck.

 

Olika former av glaukom:

Kronisk öppen vinkelglaukom.

Trång vinkelglaukom.

 

 

 

 


Symtom: Vanligtvis har man inga symptom förrän synnerven drabbas och nervceller förstörs genom att det inre trycket i ögat förhöjs. Man tappar då seendet i det perifera synfältet.Efter en tid försämras även det centrala synfältet. Oftast börjar sjukdomen i det ena ögat och drabbar efter en tid även det andra ögat. Sjukdomen kan vara ärftlig och man löper något högre risk att drabbas av sjukdomen. Sjukdomen debuterar i de flesta fall efter 60-års åldern men kan i sällsynta fall förekomma före 40-års ålder .Kontroll av ögontrycket rekommenderas efter 40 års ålder vart annat år. Behandling går ut på att sänka ögats tryck till en sån låg nivå att synnerven ej tar skada av trycket. Om synnervs skada har uppkommit inriktas behandlingen på att bevara kvarvarande syn-funktion. Ögondroppar för sänkning av ögontrycket. Patienter med behandlad glaukom går på regelbundna kontroller hos ögonläkare. Patienter med öppen vinkel glaucom och god tryckreglering och/eller långsam sjukdomsprogress bör kontrolleras 1-2 gånger per år. Tonometri (tryckmätning) utförs varje gång och synfält 1-2 gånger per år.
Mer info. kommer..........................................


Glaskropps-avlossning: Glaskroppen är en geléartad massa som består av vatten och äggvita. Glaskroppen gränsar mot näthinnan baktill på ögat. Genom det naturliga åldrandet uppstår s k. "flugseende", små streck och prickar som rör sig i synfältet och kan ses mot ljus bakgrund. om detta tilltar kraftigt och blir som tjocka moln som skymmer synen bör man uppsöka ögonläkare. Ibland kan ljusblixtar förekomma vilket kan orsakas av att glaskroppen kan lossna och dra med sig näthinnan som den är fästad till. Akut läkarbesök är ett måste.


Behandling: Om grumlingarna ej är för stora försvinner besvären av sig själv efter en tid. Om de är tjocka och sätter ner synskärpan samt ljusblixtar förekommer ofta sker operation för att näthinnan inte skall lossna.Subkojunktival blödning/hyposfagma: Spontant uppkommen blödning (på det vita området) under bindehinnan. Kan liknas vid ett blåmärke i huden. Blödning lokalt under bindehinnan, för övrigt inga besvär utom möjligtvis lätt irritationskänsla. Symptom: Blodröd fläck eller större blödning på den del av ögat som är vit under bindehinnan. Oftast skarp gräns mot icke engagerade områden.

Behandling: Ingen åtgärd. Resorberas inom några veckor.Bleafarit: Kronisk, seborrisk eller infektiös inflammation i ögonlockskanterna. Krustorna mjukas upp och torkas. Skrubbas bort enkelt med våtvarma kompresser. Vid kronisk blefarit som är vanligt hos äldre kan en mjukgörande, antiseptisk salva ge symtomlindring, vid infektiöst tillstånd som brukar ses i alla åldrar kan antibiotika salva behövas.Inflammerade körtlar i ögonlocket VAGEL: Akut infektion i ögonlockens körtlar, ofta utförsgång i anslutning till en ögonfrans. Vageln är rodnad och öm, vid större vaglar kan synen påverkas genom tryck på hornhinnan. Kan ses sekundärt till blefarit. Går oftast tillbaks spontant efter några dagar, annars kan antibiotikasalva ordineras av ögonläkare. Vid djupgående infektion kan en incision vara nödvändig.Chalazion: Kronisk vagel p.g.a stopp i ögonlockets körtlar. Symtomen är en icke ömmande, blek knuta i ögonlocket, med huden fritt förskjutbar över svullnaden. Kan sefs sekundärt till blefarit. Föranleder initialt ingen åtgärd eftersom resorbtion oftast sker inom ett halvt år. annars kan man uppsöka ögonläkare för incision.Bakteriell inflammation: Bindhinna-inflammation orsakad av bakterier vanligtvis stafylokocker. Varig inflammation hos spädbarn kan vara orsakad av klamydia eller gonokocker och kräver speciell handläggning.

Symtom: Kommer ofta i samband med förkylning. Känns igen av igen klibbade ögonlock på morgnarna. Varig ögonvrå och endast synlig i ögonlockskanten, gruskänsla och viss sveda. Orsakar en värk eller synnedsättning. Inflammation och rodnad på insidan av ögonlocken. Ibland även lätt svullnad av ögonlocken.

Behandling: Ögat bör hållas rent med ljummet vatten. Tänk på god handhygien för att undvika smittspridning. Läker oftast ut spontant inom en vecka. Anti-ineffektiva ögondroppar om behandlingen bedöms som nödvändig.

 

 

Synundersökning inkl. undersökning av binokulära synproblem samt remiss till Ögonläkare / Ortoptist vid behov 780:-

 

Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

 


Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32