Optik & OrtoptikVälkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

 

Vi är specialister på optiska och muskulära synproblem, läran om ögonens ställning och rörelser. Ofta räcker det ej att enbart korrigera synfelet utan man måste även ta hänsyn till de muskulära synproblemen som orsakar huvudvärk vid ansträngning, svårt att följa raden vid läsning samt ibland även dubbelseende vid trötthet eller vid läsning, otydlig eller suddig syn, astenopi och hur man åtgärder detta genom behandling med glasögon, ortoptiska övningar och/eller prisma-korrektion. Ortoptiska metodiken och tankesättet är hur man behandlar binokulära avvikelser. Vi går noggrann genom de problem som orsakar symptom och hur man åtgärdar detta genom behandling med glasögon och prisma-korrektion. Vi går igenom och mäter   och fusion med prisma-stav, cover-test för att klassificera typ av skelning, mätning sker genom konvergens närpunkt och ackommodationsvidd med RAF, mätning av stereoseende och synskärpa. Vi kollar upp de förekommande avvikelserna och känner igen symptomen. Vi tar även hänsyn till vad som är ackommodativa problem eller ett vergens-problem.I analysen utgår vi från olika mättekniker och den cykloplegiska refraktionen och hur man använder den för och vid behandling. Undersökning av samsyn och närseende/funktionstester. Ögonens prestanda att flytta sig i olika blickriktningar och att samverka undersöks exakt. Att ha normal funktion och samarbete mellan ögonen är betydelsefull för ett behaglig seende. Knapphet i funktioner kan i vissa fall vara orsakat av avvikande situationer, och fordrar ofta fler undersökningar för att analyseras. En legitimerad optiker är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. P g a detta har den legitimerade optikern en viktig roll i den primära ögonhälsovården. Genom att regelbundet bli undersökt av en legitimerad optiker,kan man lättare hitta tidiga tecken på ögonsjukdomar och i vissa fall även systemiska sjukdomar,som därigenom kan tas om hand på ett tidigt stadium av läkare.

Den legitimerade optikern är bland annat specialist på att korrigera ögats brytningsfel men kan även arbeta med hjälpmedel vid nedsatt synförmåga. Innan detta arbete startar bör dock du vara undersökt av ögonläkare och diagnosen fastställd. Om ingen syn-förbättrande medicinsk behandling finns kan optikern prova ut optiska hjälpmedel och träna den syn som finns kvar för att synen ska kunna användas så effektivt så möjligt. Om nedsättningen av syn-funktionen är så pass stor att du kan få hjälp av landstinget syncentral, kan en legitimerad optiker återremittera till ögonläkare för vidare remiss till syncentral. En optiker tillhör hälso- och sjukvården, och är skyldig att lyda Socialstyrelsens särskilda författningar gällande optiker. Endast legitimerade optiker får utföra synundersökningar. Enligt lag får endast legitimerade optiker titulera sig optiker samt:

¤ Förstå och kunna förklara hur felställningar hos ögonen kan påverka den totala synupplevelsen.
¤ Förstå och kunna förklara hur olika typer av ögonrörelser bidrar till en normal/anormal synupplevelse.
¤ Förstå hur olika pediatriska sjukdomar kan påverka ögonen och synen.
¤ Förstå och kunna förklara hur hjärnsynskada kan påverka den totala livssituationen.
¤ Kunna analysera, bedöma och värdera binokulär seendets betydelse för det dagliga livet (arbete och fritid).
¤ Kunna analysera, bedöma och värdera olika behandlingar vid skelning, diplopi, astenopi och amblyopi.
¤ Ha utvecklat förmågan att söka och värdera information i vetenskapliga artiklar inom barnoftalmologi/ortoptik.

Vi startade Kungsholmens Optik & Ögonklinik AB för snart mer än femton år sedan. Vår vision baserades på att vi skulle kunna erbjuda syn-hälsa och ögonvård redan vid tidiga stadier av synproblem som drabbar de flesta av oss. Välkommen till våra legitimerade optiker med kontaktlins behörighet samt behörighet i diagnostik optometri och många, många års yrkeserfarenhet, Britta Wendel & Maria Karlsson.

Synundersökning inkl. undersökning av binokulära synproblem samt remiss till Ögonläkare / Ortoptist vid behov 780:-


Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!