Ortoptist & Dubbelseende
Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32
                               Våra Optometrister utreder även dubbelseende & muskulära ögonproblem.

 

Ortoptisten jobbar med muskulära synproblem och skelning.

Vanliga symptom är huvudvärk vid ansträngning, te x vid bildskärmsarbete eller läsning. Svårigheter vid läsning som te x att texten hoppar eller man har svårt att följa textraden. Det kan även vara svårt att ställa om från närseende till avståndsseende eller tvärt om. Man kan även ha problem med dubbelseende på långt eller nära håll eller ont i axlar och nacke p g a att man försöker kompensera för ett muskulärt ögonproblem.En ortoptist har nära samarbete med ögonläkare och andra ögonspecialister. Ortoptister är utbildade för att kunna undersöka, fastställa diagnoser och utföra behandlingar på barn med behov av optiska hjälpmedel , ensidiga synrubbningar, samsyn-besvär och neurologiska ögonproblem. Bland annat Nystagmus så kallad ögon-darr eller ögonmuskel-förlamningar. Ortoptister har även till uppgift att utföra syn-screening på barnavårdscentralerna, för att finna syn-defekter hos barn i ett tidigt stadier som kan underlätta att framställa en bra prognos.En stor del av ortoptisters patienter är barn vanligen remitterade från skolsköterskor, skolläkare , vårdcentraler, ögonläkare eller optiker men antalet vuxna patienter ökar konstant med anledning av tilltagande syn-krav vid skärmarbete och ökande dataanvändande även under fritiden. Ortoptister jobbar självständigt vid landstingets ögonkliniker eller driver egna mottagningar i privat regi i ett nära samarbete med andra ögonspecialister. Ortoptister kan även vara sysselsatta vid neurologiska mottagningar, syncentraler och på rehabiliteringsanläggningar. En del ortoptister är verksamma med vetenskaplig forskning inom ögonvård och neurologi.I början av 1960-talet inledde ortoptisten sitt arbete i Sverige. Och på 1970-talet påbörjades även en svensk ortoptist-utbildning som senare blev gemensam för alla de nordiska länderna. Ortoptist- utbildningen idag är en ren universitetsknuten utbildning som är baserad på sjuksköterskeexamen och hälso- och sjukvårdslinjen med inriktning mot ögonsjukvård, därefter en gedigen och tidskrävande påbyggnadsutbildning i huvudämnet Ortoptik som leder till ortoptist-examen. De sistnämnda utbildningarna undervisas endast på KI (Karolinska Institutet i Stockholm).Ett större antal av Sveriges ungefär 130 ortoptister deltar och verkar i Svenska Ortoptisters Förening som i sin tur är medlem i International Orthoptic Association. Den sistnämnda verkar bland annat till att höja kvaliteten på ortoptist-utbildningen, forskning samt har det yttersta ansvaret för att godkänna både den Nordiska och inte minst  hela den Europeiska Ortoptist-utbildningen.
Dubbelseende Binokulärt ( med båda ögonen) Monokulärt (med ett öga)


Ensidigt dubbelseende som kallas för monokulär diplopi förekommer undantagsvis vid begynnande gråstarr som även kallas för katarakt. Dubbelseende kan förekomma vid brytningsfel såsom närsynthet eller okorrigerad astigmatism. Dubbelseende som förekommer vid seende med både ögonen binokulär diplopi tyder på en störning i ögonens rörlighet, t. ex. förlamning i en eller flera ögonmuskler.Binokulärt dubbelseende: Är en ögonmuskel förlamning eller annat fel i ögonens rörelseförmåga vanligtvis förekommande vid utmattning och trötthet. Även vid andra sjukdomar te x. kärlsjukdom orsakad av te x. diabetes eller högt tryck. I det fallet uppstår en störning i blodtillförselsystemet som har en försörjande funktion i någon av muskelnerverna, oftast med ögonmuskel förlamning som resultat. Dubbelseende kan också förekomma vid sköldkörtelsjukdom (fettansamling bakom ögonen/utstickande ögon), p g a kraftig högt tryck i kraniet, hjärntumör eller hjärninfarkt.Symtom

Vid dubbelseende med båda ögonen kan det handla om ögonmuskel förlamning. Detta påverkar förmågan att styra det utsatta ögat vilket i de lindrigare fallen orsakar dubbelseende (diplopi) vid blick åt det drabbade ögat. I de mera komplicerade fallen kan diplopi uppstå i samtliga blickriktningar förutom åt den icke drabbade sidan, och man kan tydligt se att det utsatta ögat står inåtvänt. I dessa fall är processen vanligen snabb och sedan förekommer ingen förändring. Man upplever spänningskänsla eller värk i ögonen när man försöker snegla längst ut synfältet, detta kan associeras till sköldkörtel sjukdom.


Vi har nära samarbete med ett antal skickliga ortoptister i Stockholmsområdet. Vår Optometrist & Specialoptiker Britta Wendel är kunnig inom muskulära synproblem och kan hjälpa dig vidare till en Ortoptist vid behov med ett utförlig remiss efter en noggrann genomförd optisk & ortoptisk synundersökning. Våra Optometrister & specialoptiker tillämpar alltid metoder som kontrollerar ögats muskulära förmåga när de utför en synundersökning.


Optisk och muskulär synundersökning med remiss till Ortoptist/Specialist vid behov från 995:-

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32
Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32