Synundersökning & Priser


Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32 

Intyg om syn-prövning för körkort 150:-

 

OBS: Glöm ej att ta med giltig legitimation. Om du är kontaktlins eller glasögonbärare ska du ha dessa också med vid besöket. Synundersökning inkl. ögontryck 580:-


Synundersökning + intyg om syn-prövning för körkort 650:-

Mättning av endast ögontryck 180:-

Synundersökning inkl. undersökning av binokulära synproblem + ögontryck 795:-


Synundersökning inkl. corneal fotografering, vid hög astigmatism, keratoconus Från 1500:-


Endast Corneal fotografering vid hög astigmatism, keratoconus  450:-                                   

      
Syn-hälsokontroll: Synundersökning inkl. tryckmätning, ögonbotten och corneal-fotografering samt kontroll av binokulära synproblem, synfält och ortoptisk status, dilatering (applicering av pupilvidgande ögondroppar vid behov) 1295:-Vi tar inte emot beställning på glas med recept utfärdat från en annan legitimerad optiker. Men däremot gör vi en avstämning av recept mot en avgift på 250:- när du bestämmer dig för att beställa dina glas från våra glasleverantörer.Ny-tillpassning av mjuka kontaktlinser från 795:- inkl. provlinser, linsvätska ,linsträning och 2 återbesökskontroller.


Ny-tillpassning av toriska kontaktlinser från 895:- inkl. provlinser, linsvätska ,linsträning och 2 återbesökskontroller.


Ny-tillpassning av multifokala kontaktlinser från 995:- inkl. provlinser, linsvätska, linsträning och 2 återbesökskontroller.


Halvårskontroller för kontaktlinser  från480:-/ multifokala kontaktlinser 595:- ( endast för våra kontaktlinskunder)

Års-kontroller för kontaktlinser från 580:- / multifokala kontaktlinser 695:-  (endast för våra kontaktlinskunder)

Kontaktlinskoll + kontaktlinsrecept för vana kontaktlinsbärare 795:- Vid besöket skall kontaktlinserna vara på om du är besvärsfri samt Kontaktlinssort/styrkeuppgifter skall tas med. Finns på din kontaktlinsförpackningen. 


Kontaktlinskoll + kontaktlinsrecept/multifokala för vana kontaktlinsbärare  895:- Vid besöket skall kontaktlinserna vara på om du är besvärsfri samt Kontaktlinssort/styrkeuppgifter skall tas med. Finns på din kontaktlinsförpackningen.                  

 Synundersökning för 1:- om du köper dina glasögon hos oss ?????!!!!!!!! Nej tack.       Att ta heller ett skäligt arvode men utföra däremot en detaljerad, noggrann och proffsig synundersökning och du kan få ditt recept med dig om du önskar så. Målsättningen är att  värna om din syn-hälsa. Leg Optiker är en yrkesgrupp som i själva verket tillhör den primära ögonvården. Yrkeskunskap och kompetens samt optisk-kvalité går ej att få till lågpris. Yrkeskunniga Leg. Optiker inom branschen som tror fortfarande på att människor som söker upp kvalificerade optiker, är patienter i behov av hjälp, rear inte ut optikkunskap och kvalitativa synhjälpmedel i form av synundersökningar, glas, kontaktlinser, mm  samt undviker att använda lågpris som lockbete och reklam. Du får sakkunnig produktinformation och i samband med det får DU VÄLJA GLAS MED KVALITÉ efter ditt syn-behov. Yrkesskicklighet, service, kvalité, omtanke och ögonvårdskunnande får sköta marknadsföringen . Vi är stolta för att kunna hjälpa dig att få upp synen avsevärt mot ett sevärt arvode.
      En årlig synundersökning är sunt förnuft. Vårt seende är viktigt hela livet. Förekomsten av ögonsjukdomar ökar med åldern. Regelbundna synundersökningar är förebyggande och en garanti för upptäckt av ögonsjukdomar i ett tidigt stadier.

 

Ögat är under uppbyggnad mellan 3 till 12 års åldern.

 

Ögats bästa period är mellan åldrarna 20 till 45 års åldern.

 

Ögats försvarssystem börjar försvagas successiv mellan åldrarna 50 till 85 års åldern.

 

Åldersynthet, förekomsten av grumlig lins och nedbrytning av näthinnans celler är bara några täcken på ögats åldrade försvarssystem.                                           

 

 

 

 

Stor syn-besiktning i samarbete mellan  Optikkedjan Synoptik & Bilprovningen visar att 15% av bilförarna  är en direkt trafikfara. Många bilförare i Sverige kör i höst och vintermörkret med lång sämre synskärpa än de tror. I slutet av oktober 2013 genomfördes en syn-besiktning på 2 771 bilister, som fick frågan om de anser sig ha tillräcklig god syn för att köra bil, svarade nio av tio ja. Men när synen sedan testades av Leg. Optiker behövde varannan person hjälp med korrigering av sin syn  och hela 15% hade ett okorrigerat synfel som överstiger säkra nivåer. Övertron till den egna synen är störst bland män medan kvinnor är försiktigare. 

 

53% av testpersonerna behövde syn-korrigering medan 15% hade så stora differenser mellan sin nuvarande glasögonstyrka och den de borde ha att de utgjorde en direkt trafikfara. Bland bilister över 50 år är det vanligt att ha stor tilltro till sin syn samtidigt som syntest visar att de behöver korrigera sin syn i större utsträckning än snittet 60% respektive 50%. Orsaken kan vara åldersrelaterade synfel i kombination med att man inte kontrollerar sin syn tillräckligt ofta. 25% av de tillfrågade svenska bilisterna kontrollerar sin syn så sällan som vart tionde år.

 

Många har problem med både långa och korta avstånd vilket kan påverka synskärpan med minst 30%. Det innebär att synskärpan börjar bli oskarpt efter 2 meter. Det uppseendeväckande resultatet av Syn-besiktningen visar än en gång hur viktig det är att uppmärksamma bilister om vikten av regelbundna synkontroller för att inte utgöra en trafikfara för sig själv och sina medtrafikanter enligt VD för bilprovningen.          

 

För översynta presbyoper innebär en avvikelse på +1 dioptrier att synskärpan sänks med 50% och ger oskärpa på avstånd över 1 meter.

 

Källa: Optik Ett magasin från optikbranschen.                       

En noggrann genomförd synundersökning är ett mycket effektivt sätt att se till din ögon-hälsa och öka säkerheten runt dina ögons framtid . Samtidigt vet vi att regelbundna synundersökningar kan vara ett sätt att upptäcka och förebygga många olika hälsorelaterade problem. Om vi erbjuder kostnadsfria och naturligtvis, SNABBA & KOMPAKTA synundersökningar är det inte bara något som angår kunderna. Det är för oss också ett oseriöst och oattraktivt erbjudande som tar bort fokus från syftet med regelbundna synkontroller. Kostnadsfria synundersökningar riktar sig till alla sorters människor oavsett ålder och glasögonbehov. Men man väljer att särskilt rikta erbjudanden om GRATIS synundersökning till de kundsegment där man brukar behöva flera glasögonpar eller ev. ny styrka i glasögonen t.ex. kunder med mycket skärmarbete och kunder över 40, där både översynthet och de första behoven av progressiva glas brukar visa sig, och det väsentliga och viktigaste från vår synvinkel, din syn-hälsa kommer sist. Vi bryr oss, vi värnar om din syn-hälsa.Hur genomför man en synundersökning?                         Endast leg. optiker har rätt att utföra synundersökningar. Enligt Socialstyrelsen har bara leg. optiker rätt att kalla sig för optiker. I vissa fall utförs undersökningen av en optikerstudent som håller på att ta sin optikerexamen, men då assisteras studenten av en leg. optiker och under dennes ansvar. En synundersökning innebär alltid att patienten genomgår ett antal undersöknings moment av sin syn.

När synundersökningen är noga genomförd, om man inte upptäcker något avvikande, får optikern utfärda recept för synhjälpmedel. En ordination får enbart skrivas av en leg.optiker. Med hjälp av en detaljerad och noga utförd synundersökning, ökar optiker chansen för att komma åt avvikande tillstånd i tid, och att vidta de nödvändiga åtgärden. Optikern arbetar med det ögat som är frisk och remitterar till ögonläkare om denne misstänker att det ligger en eventuellt sjukdom i bakgrunden.

Synundersökningen börjas alltid med anamnesen som är den inledande delen. Med den delen ska optikern få specifik upplysning om hur patienten upplever sin ögon- och visuella tillstånd, och är en värdefull historik som tar hänsyn till patientens medicinska faktorer. Viktiga och detaljerad beskrivningar i anamnesen är skälet till patientbesöket, frågor ställs om ögonens och kroppens hälsostatus, medicinering, förekomst av sjukdomar såsom ögon- och generella som kan vara ärftliga , och uppgifter om syn-krav som syftar till jobbsituation och aktiviteter under fritid. En anamnes som upptas korrekt och noggrann utgör en plattform för att på rätt sätt kunna uppskatta motivet till syn-besväret, och för att kunna erbjuda passande vägledning och recept.

Optikern utför ett antal prover för att i inledningen kunna åstadkomma en bedömning av ögonens visuella sätt att fungera, hur ögonen känns och det möjliga och kontinuerliga tillstånd som kan ha med syn-besväret att göra. Bland de inledande proverna införlivas även granskning av ögonens formeringar och förflyttning, pupillernas omfång och sätt att agera, binokulär seende och färg seende.Refraktionsundersökning
Utredning av synproblemet inbegriper både en objektiv och en subjektiv fastställande av ögonens refraktiva status, d v s vilken tänkbar styrka som erfordras för att skarpheten ska bli så bra som möjligt på växlande syn-avstånd, för exempel vid bildskärmsarbete. Beroende på patientens levnadsår, brukar optikern ofta lite varierade förfaringssätt vid denna synundersökning. Tidvis kan patienten uppskatta utformningen av frågorna som lite egendomliga, och man kan tidvis uppleva rädsla att svara fel. Det skall man inte vara rädd att göra. Otaliga gånger frågar optikern kontrollfrågor, för att resultatet av synundersökningen skall bli korrekt.                                      Vi erbjuder allt från avancerade till enklare synundersökningar. Allt från syn-prövning för körkort till tryckmätning, ögonbottenfotografering och mer detaljerade synundersökningar.För dig som glasögonbärare rekommenderar vi synundersökning vart annat till vart tredje år för att säkerställa dina ögonstatus och synskärpa. Även vid en oförändrad och stabil synskärpa kan en synkontroll vartannat år vara en förebyggande åtgärd för din syn-hälsa. Barn och ungdomar rekommenderas däremot att kontrolleras en gång per år.En genomgående och noga utförd synundersökning kan vara en prisvärd försäkring för att dina ögon, en av kroppens värdefullaste redskap är friska och fungerande. Symptom som är vanligt förekommande och enkla att känna igen vid försämrad syn är bland annat huvudvärk , spänningar och trötthet i ögonmuskulaturen, röda och torra ögon speciellt om du arbetar mycket vid dataskärm.Öka skärpan i Nollvisionen. Synen är det viktigaste sinnet när du sitter bakom ratten. Ögat fångar upp det som sker i trafiken och du tar ett beslut baserat på vad du ser. Så vad händer om din syn blivit sämre? En billig livförsäkring för dig och andra, var tionde år förnyar du ditt körkort. Men när kontrollerade du din syn senast? Ögat förändras genom hela livet.Synskärpan och kontrastseendet försämras och din bländningskänslighet tilltar. Dessutom kan synfältet påverkas. Förändringarna är en naturlig följd av att du blir äldre och i det dagliga livet märker du ganska lite. Däremot kan förändringarna påverka din förmåga att vara helt säker i trafiken.När var du 17 år senast? Din syn kontrollerades när du tog körkort, men det syntest du gjorde när du var 17 år säger väldigt lite om din trafiksyn många år senare. Det är faktisk inte ovanligt att förare över 45 år inte längre möter körkortskraven. Problemet är lättlöst och din optiker kan enkelt hjälpa dig att återfå trafiksäker synskärpa. Om du vill vara säker på att du har säker syn i trafiken bör du kolla dina ögon regelbundet. På så vis bidrar du till säkerheten för dig och dina medtrafikanter. Det är en av de billigaste livförsäkringarna du kan tänka dig.                                I framtiden ska ingen behöva riskera livet i trafiken. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor eller något annat levande varelse inte mister livet eller skadas för livet i vägtrafiken. Den slår fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver liv. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar - den perfekt människan finns inte - men inte att de leder till allvarliga personskador. Nollvisionen handlar mycket om vägar och fordon. Men även förarens förmåga är naturligtvis en avgörande faktor för trafiksäkerheten. Sverige är världsledande inom det mesta av trafiksäkerhet. Men Sverige är också ett av få länder som saknar krav på regelbundna synkontroller för alla som kör bil. Din synförmåga är central för trafiken och har stor betydelse för din samt andras säkerhet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att öka skärpan i Nollvisionen. Ingen ska behöva mist livet i trafiken i onödan. Har du rätt skärpa?


Källa NTF Säker trafik.
Här nedan kan du läsa om våra olika synundersökningar.           

Vi registrerar intyg om syn-prövning elektronisk hos Transportstyrelsen.


16.kap.Syn-prövning. 1§ Syn-prövning för behörighet i grupp I får utföras av: 1.Läkare 2.Legitimerad optiker, oftalmolog-assistent, ortoptist, optometri-tekniker, ögonsjuksköterska, sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård, eller 3. den som är anställd hos optiker eller vid trafikskola och som har genomgått särskild utbildning.

4§ Om sökande inte uppnår gällande syn-krav eller misstanke om ögonsjukdom ska undersökning utföras av läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar.

18 kap. Identitetsprövning 4§ om godtagbart identitetshandling saknas får identiteten fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make, maka eller sambo skriftligen försäkrar att lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Den som lämnar en sådan försäkran ska vara närvarande vid identitetskontroll och kunna stryka sin egen identitet.


Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32