Liten oftalmisk ordlista

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

Kort om dina ögon. Det normala ögat och syn-funktionen.


Ögat utvecklas under fosterlivet som ett utskott från hjärnan. Dess viktigaste funktion är att likt kamera uppfånga bilder i vår omgivning. Kamerans film motsvaras av ögats näthinna , eller s k tappar och stavar. För att ett föremål ska kunna avbildas skarpt på näthinnan måste ljuset från föremålet kunna brytas samman ;fokuseras; till den så kallade gula fläcken, där tapparna står som tätast intill varandra. Ljusbrytningen sker i hornhinnan och linsen. Ibland krävs glas eller kontaktlinser som komplement till ögats egen brytkraft. Regnbågshinnan ;iris; motsvarar kamerans bländare och reglerar ljusinsläppet genom pupillen.

 

Ögonens rörlighet ombesörjes av inte mindre än sex ögonmuskler och tre nerver för vardera ögat. Dessa måste - för fullgod funktion - stå i perfekt balans sinsemellan och med andra ögats rörelse. Ögat och synnerven m m får näring från ett fåtal viktiga blodkärl, varav en del kan iakttas då ögonläkaren genom pupillen betraktar de bakre delarna av ögats inre, s k ögonbotten-undersökning. Ögats främre delar är också beroende av den s k kammarvätskan, som produceras i strålkroppen och åter upptas i kammarvinkeln. 

 

Ögonlocken och ögats bindhinna skyddar och smörjer ögat. Bindhinnan klär ut ögonlockens insidor samt ;ögonvitan; den s k senhinnan. Bindhinnan sekret blandas med vätska från tårkörtlarna. Tårvätskan dräneras från ögat via  tårkanalen, som likt stuprör tömmer sig i tårsäcken och vidare till nässvalget bakom näsan. Avbildningen på näthinnan ger upphov till signaler. Dessa leds vidare bakåt genom de ;kablar; som i papillen samlas till synnerven och via bland annat syn-nervkorsningen når hjärnans syncentrum.

 

Hur stor del av vår omgivning ;det s k synfältet; som samtidigt kan registreras bror bland annat på syncellernas utbredning och funktion hos näthinnan samt på ;kablarnas; tillstånd. Synfältets ytterkanter begränsas normalt av ögonhålan och ansiktets form, näsa m m.

 

¤ Adie´ s pupill: Vid pupill, uppkommer spontan.

¤ Anisokori: Olikstora pupiller.

¤ Arcus senillis: Gråaktig ring runt hornhinnan.

¤ Astigmatism: Olika brytkraft i hornhinnans olika plan.

¤ Binokulär/bilateral: Båda ögonen

¤ Chalazion: Kronisk vagel i ögonlocket.

¤ Chemos: Svullen bindehinna.

¤ Cilier: Ögonfransar.

¤Ciliär injektion: Rodnad runt hornhinnan.

¤ Corpus alienum: Främmande kropp, grad på hornhinnan.

¤ Dakryocystit: Tårsäck-inflammation.

¤ Diplopi: Dubbelseende.

¤ Ektropin: Utåtvänt ögonlock.

¤ Entropin: Inåtvänt ögonlock.

¤ Epifora: Tårflöde.

¤ Epilering: Borttagande av ögonfransar.

¤ Episklerit: Inflammation i senhinnans yttre lager.

¤ Erosion: Skada i hornhinnans epitelcellager.

¤ Evertiering: Vändning av övre ögonlocket.

¤ Filament: Tår-liknande bildningar.

¤ Fluorescein: Gult färgämne, färgar epiteldefekter på hornhinnan.

¤ Flyktén: Grå-röd svullnad i bindhinnan, tuberkulöst betingad.

¤ Folliklar: Bleka runda upphöjningar på insidan av ögonlocken.

¤ Fotoelktrisk keratit: Inflammation pga ultraviolett strålning.

¤ Fotofobi: Ljuskänslighet.

¤ Fornix: Omslagsveck i ögonlocket.

¤ Glaukom: Grön starr.

¤ Grad: Främmande partikel på hornhinnan.

¤ Grå starr: Grumling i ögats lins.

¤ Hordolum/interum-Externum: Inre vagel-Yttre vagel.

¤ Horners syndrom: Sympatikusskada, ger ned-hängande ögonlock och minskad ögonspringa.

¤ Hyfäma: Blod i främre kammaren.

¤ Hyperemi: Ökat blodflöde som ger rodnad av ögonvitan

¤ Hypopyon: Var i främre kammaren.

¤ Hyposfagma: Blödning under bindhinnan.

¤ Infiltrat: Grumling i hornhinnan p.g.a inflammatorisk reaktion.

¤ Injektion: Rodnad av ögonvitan.

¤ Iris: Regnbåghinnan. 

¤ Irit: Inflammation i regnbåghinnan.

¤ Katarakt: Grå starr, linsgrumling.

¤ Keratit: Inflammation i hornhinnan.

¤ Keratitis dendritika: Gren-formad defekt på hornhinnan orsakad av herpesvirus.

¤ Kreatokonjunnktiv: Inflammation i hornhinnan och bindehinnan.

¤ Konjunkti/va-vit: Bindehinnan, inflammation i.

¤ Kornea: Hornhinna.

¤ Limbus: Gränsen mellan hornhinna och senhinna/bindehinna.

¤ Linsluxation: Linsen har lossat helt eller delvis från sina fästen.

¤ Ljusväg: Tecken på inflammatorisk reaktion i ögats främre del.

¤ Mios: Liten pupill.

¤ Monokulär, monolatral: Ena ögat.

¤ Mydriasis: Stor pupill.

¤ Pannus: Blodkärlinväxt i övredelen av hornhinnan.

¤ Papill(er): 1. Synnervs huvud, 2. Kullersten liknande knottrighet på insidan av ögonlocken.

¤ Perikorneal: Runt hornhinnan.

¤ Pinguecula: Fettinlagring i bindehinnan.

¤ Presbyopi: Åldersynthet.

¤ Pterygium: Inväxt av bindehinna över hornhinnan.

¤ Ptos: Nedhängade ögonlock.

¤ Pus: Var

¤ Rose bengale: Färgar avdöda epitetceller på hornhinnan.

¤ Shirmers test: Test på ögats tår-produktion.

¤ Sjögrens Syndrom: Autoimmun sjukdom, med nedsatt tår-produktion.

¤ Sklera: Senhinna.

¤ Stroma: Stödjevävnad.

¤ Subtarsal: Under ögonlocket.

¤ Synekier: Sammanväxningar.

¤ Tarsus: Bindvävsplattan i ögonlocket.

¤ Tirkiasis: Felväxande ögonfransar.

¤ Verucca: Vårta, virusinfektion i huden.Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!