ÖgonbottenfotograferingVälkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 


En årlig syn-hälsoundersökning är sunt förnuft. Vårt seende är viktigt hela livet. Förekomsten av ögonsjukdomar ökar med åldern. Regelbundna synundersökningar är förebyggande och en garanti för upptäckt av ögonsjukdomar i ett tidigt stadie.

 

Ögat är under uppbyggnad mellan 3 till 12 års åldern.

 

Ögats bästa period är mellan åldrarna 20 till 45 års åldern.

 

Ögats försvarssystem börjar försvagas successiv mellan åldrarna 50 till 85 års åldern.

 

Åldersynthet, förekomsten av grumlig lins och nedbrytning av näthinnans celler är bara några täcken på ögats åldrade försvarssystem. Med en åldrande befolkning kommer förekomsten av katarakt och AMD att fördubblas inom 30 år.

 

 

Nu finns den unika möjligheten att kunna fotografera dina ögon med ett högteknologiskt instrument i form av en kamera från den japanska tillverkaren av sjukhus och vårdutrustning TopCon. Vid behov vidarebefordras bilderna elektronisk till en ögonspecialist för bedömning. Bilderna är av yttersta kvalitet och håller en hög kvalitativ upplösning som inte påverkas det minsta av överföringen på nätet till oftalmologen. Med ögonbottenfotografering menas att behörig och utbildad personal med ett avancerat instrument under namnet ; Icke-Mydriatisk Retinalkamera; kan se och fotografera ögats bakre segment, näthinnan samt synnerven.

 

Detta sätt att arbeta skapar många fördelar för både patienten och ögonspecialisten. Tack vare den höga kvaliteten på bilden kan specialistläkaren upptäcka även små förändringar i ögonbotten på ett mycket tidigt stadium. Det blir också enklare för läkaren att vidarebefordra underlaget för eventuell ytterligare analys eller expertutlåtande. För patienterna ger detta en helt ny möjlighet att snabbt, enkelt och smärtfritt göra återkommande hälsoundersökningar av sin ögon.

 

Genom att bilderna arkiveras på en hårddisk får den ansvarige vårdgivaren möjlighet att göra uppföljning av eventuellt förändringar i ögat. Ögonbottenfotografering genomförs mestadels för att föra journal och följa upp ändringar i kärl i näthinnan vid bland annat. diabetesscreening. Åtgärden vidtas även för att ha kontroll på åldersförändringar i gula fläcken i samband med fysiska åkommor som kan ha verkan på näthinnan eller den åderhinna som ligger under. Undersökningen ger ögonläkaren möjlighet att även bevaka förändringar i synnerven som kan uppstå vid t ex. ögonsjukdomen gula fläcken.

 

Undersökning med en Retinalkamera ger ögonspecialister möjlighet till uppföljning av sjukdomsprocessen och jämförelse med hjälp av bilder tagna med jämna tidsintervaller. Exempel är patienter som är drabbade av diabetes som måste genomgå ögonbottenfotografering regelbundet. Med en Icke-Mydriatisk Retinalkamera som är det senaste och modernaste ögonbottenkameran inom ögonvård behöver inte patienten längre få pupil-utvidgande droppar, som kan orsaka synstörningar på nära håll flera timmar efter undersökningen.

500000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu är det mycket enklare att upptäcka dem. Över en halv miljon svenskar bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna - åldersförändring i gula fläcken, glaukom så kallade grön starr eller diabetes-retinopati. De stora grupperna är äldre och diabetiker. Åldersförändringar i gula fläcken är t ex den vanligaste orsaken till synnedsättning hos patienter över 65 år. Även gluakom drabbar främst äldre. Diabetes mellitus ökar kraftigt även bland yngre. Om tio år har antalet drabbade fördubblats. Närmare hälften av dessa utvecklar diabetes-retinopati, förändringar i ögats blodkärl.

 

Sjukdomarna går att behandlas om de upptäcks i tid. Vid en grundläggande hälsoundersökning av ögonen kan man upptäcka dessa sjukdomar på ett tidigt stadium och snabbt sätta in rätt behandling. En ny, enkel undersökningsmetod finns nu hos din optiker. Den bygger på en mycket avancerad ögonbottenkamera, och bedömningen görs av ögonläkare. Undersökningen är snabb, enkel och helt utan obehag för patienten. En fotografering av ögonbotten görs och efteråt skickas bilderna elektronisk direkt till ögonspecialisten. Bedömningen av bilderna kan i angelägna fall vara klar inom ett par timmar. En ögonbottenfotografering i kombination med kontroll av synfält och synskärpa ger en mycket god bild av patientens ögonstatus. En hälsoundersökning av ögonen borde vara självklart komplement till all annan hälsoundersökning, inte minst när det gäller riskgrupperna äldre och diabetiker.

 

Den nya metoden har gjort det både snabbare och enklare att bedöma förändringar i ögonbotten. Med hjälp av den nya ögonbottenkameran går det snabbt både att ta en detaljerad bild av ögonbotten och skicka underlaget vidare till specialist för en korrekt analys. Med denna metod behövs ingen dropp i ögat för att vidga pupillen. Det betyder att patienten slipper obehag och nedsatt syn både under och efter undersökningen. En stor fördel med denna metod är att bilderna kan arkiveras tillsammans med patienternas journal. Detta gör det betydligt enklare att utvärdera förändringar och se hur en sjukdom eller en behandling fortskrider. Detta är viktig inte minst vid byte av läkare. Bedömningen görs utifrån ett helt objektivt underlag, de arkiverade ögonbottenbilderna används för att jämföras med nya undersökningar.

 

Den nya tekniken öppnar en ovärderligt möjlighet för alla som har en utvecklad eller begynnande ögonsjukdom. För många betyder detta att deras sjukdom kan upptäckas tidigare och de får chans att få specialist hjälp och nödvändiga åtgärder i god tid i förväg. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter.

 

¤ Diskussion om historik, arvsanlag, medicinering m m .

¤ Synundersökning och undersökning av ögats medier. Här upptäcks begynnande grå starr, katarakt.

¤ Synfältsmättning, påvisar eventuella förändringar i näthinnan, retina.

¤ Ögontrycksmättning, indikerar om det finns risk att utveckla grön starr, glaukom.

¤ Ögonbottenfoto, visar eventuell förändring i "gula fläcken" AMD samt förändringar orsakad av diabetes och grön starr.


Syn-hälsokontroll: Synundersökning inkl. tryckmätning, ögonbottenfotografering, samt kontroll av binokulära synproblem, synfält och ortoptisk status, eventuellt dilatering vid behov och ögonläkare- bedömning  1195:- 

 


Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

Namn *
Företag
E-post *
Telefon
Meddelande *
 

Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!