Ultraviolett UV-strålning

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32
Vad är egentligen UV - strålning? Solljuset innehåller ultravioletta strålar som beroende på våglängd delas i UVA, UVB och UVC. Ju kortare våglängd desto större är ljusets energinivå - och desto större är risken för skador från exponeringen. UVA-strålar, de UV-strålar som har längst våglängd, gör oss solbruna och är förknippade med för tidigt åldrande av huden. UVB-strålar orsakar solbränna och förknippas oftast med hudcancer och synproblem som t.ex. grå starr. UVC-strålar har den kortaste våglängden och farligast. Lyckligtvis absorberas dessa strålar av ozonskiktet i jordens atmosfär och når inte jordens yta. Det har kliniskt bevisats att långvarig exponering för UV-strålning kan skada ögonlocken, hornhinnan och linsen i ögat. Akut exponering för UV-ljus kan skada ögats yttre skikt, ungefär som när huden blir solbränd.

 

Intensiv exponering av UV-strålning under en kortare period kan orsaka hornhinneinflammation i form av snöblindhet. Ögat är särskilt känsligt för UV-strålning i kombination med vind och snö. Det kan resultera i tillfälliga symptom, bland annat smärta, röda ögon, irritation, extrem ljuskänslighet och rinnande ögon. Effekterna som uppkommer av en längre tids exponering för UV-strålning, ökar gradvis och kan bli allvarliga, även om symptom ofta inte märks. Ju mer ögonen exponeras för UV-strålning desto mer risk att utveckla ögonproblem och åldersrelaterade ögonsjukdomar, på grund av successivt ökade effekter av UV-skador. Som exempel kan nämnas gråstarr, skador på näthinnan, ptreygium eller förändringar i horn- och bindhinnan.

 

UV-strålningen varierar under dagen. Som regel kan man säga att ju högre solen står på himlen desto större är UV-strålningen. Detta stämmer dock inte för ögats UV-exponering. En nyligen genomförd forskningsstudier visar att under vår, sommar och höst är ögonen utsatta för större risk under tidig förmiddag och sen eftermiddag, inte mitt på dagen. Vi är vana vid att skydda oss när solen står som högst på himlen, men till skillnad från huden är ögonen mer i nivå med solen tidigare och senare på dagen. Detta hänger i hop med att solen står lägre vid horisonten morgon och kväll och att därför är troligare att vi ser rakt in i solen.

 

 

 


Eye And Contact Lens: Scince and Clinical Practice

Huvudpunkter från utdrag ur centrala artiklar av internationellt erkända experter på UV-strålningens effekter. Dessa studier sponsras och stöds av Eye &Contact Lens Journal och Contact Lens Association of Ophtamologists samt med bidrag från Johnson & Johnson Vision Care. Den viktigaste slutsatsen som kunde dras är att exponering för UV-strålning är en viktig fråga att ta ställning till. Det måste göras mer för att informera patienterna om den potentiella effekten och om vilka alternativ som finns för att skydda ögonen mot skador från UV-strålning.Till skillnad från huden har UV-strålningen inga fördelaktiga effekter på ögonen. Ögonsjukdomar orsakad av ultraviolett strålning är vanliga, kan ge funktionsnedsättning och orsakar stora sjukdomsproblem världen över. Lucas RM. An epidemiological precpective of UVexposure.Okulär UV-exponering kan innebära en stor risk året om och de timmar då strålningen är som allra starkast för ögat kan skilja sig från de timmar då huden är som mest utsatt. Ögonen kan behöva skyddas hela dagen, året runt. Sasaki H, Sakamoto Y, Schnider C et al. UV-B exposure to the eye depending on solar altitude.PLF-effekten (perifer ljusfokusering) innebär att även om man har solskydd på sig så kan UV-strålarna fortfarande nå rakt ini ögat eller reflekteras från sidorna, ovanifrån eller underifrån solskyddet. Denna effekt kan reduceras genom användning av UV-blockerande kontaktlinser, glas och solglas med en heltäckande design. Coroneo M. Ultraviolett radiation and anterior eye.


Kortvågig strålning och blått ljus orsakar oxidativ stress i näthinnans pigmentepitel. Epidemiologiskadata tyder på att det skulle kunna finnas ett samband mellan kraftig ljusexponering och AMD. Chalam KV, Khetpal V, Rusovici R et al. A review: role of ultraviolet radiation in age-related macular degeneration.
UV-blockerande kontaktlinser och glas kan ge ögonen ett extra UV-skydd tillsammans med solskydd i form av solglas, förutsatt att de täcker hornhinnans ytttre kant. Sliney DH. Intraocular and crystalline lens protection from ultraviolet damage.


Användning av UV-blockerande kontaktlinser och glas förhindrar skadliga cellförändringar på hornhinnans klarhet efter UV-exponering. Att skydda kammarvattnet och kristallina linsen med UV-blockerande kontaktlinser kan hjälpa till att skydda mot förstadier till grå starr. Chandler H. UV absorption by contact lenses and the significance on the ocular anterior segment. 


I och med den den ökande medvetenheten om riskerna med UV strålning är det nu viktig att skydda ögonen lika väl som huden. Ögonen exponeras för samma skadliga UV strålning som huden och effekten är ackumulerande. Till skillnad från huden finns det inga fördelaktiga effekter alls för ögonen. Specialister kan upptäcka effekterna av okulära UV-skador i tid.Följande kortsiktiga symptom kan uppstå:¤ Irritation.

¤ Inflammerade, röda ögon.

¤ Ljuskänslighet.

¤ Rinnande ögon.De långsiktiga effekterna är ackumulerande och allvarligare:¤ Pterygium.

¤ pinguecula.

¤ Hudcancer i området kring ögonen.

¤ Kortikal katarakt.

¤ Åldersrelaterade makuladegeneration.


En tidig UV-skada kanske inte syns och kan till och med vara symptomfri, men det finns där och kan ge allvarliga sjukdomar senare i livet. Fluorescensfotografiering avslöjar begynnande okulära förändringar. Solglasögon som inte är heltäckande eller är smala på sidorna gör att ljuset kan läcka in runt kanterna. Påsåsätt uppstår PLF-effekten Prifer ljusfokusering. Detta orsakar isin turUV-relaterade problem i form av pinguecula, ptergium och kortikal katarakt som oftast ses nasalt. Rekommendationn är alltid använda UV-blockerande kontaktlinser, glas, heltäckande solglasögon och en bredbrättad hatt för maximalt UV-skydd.

Exponering kan uppstå när som helst och varsomhelst. Okulär UV-exponering kan utgöra en betydande risk året om, inte bara på sommaren. Okulär UV-strålning är större i regioner som inte ligger runt ekvatorn eftersom solen står i lägre vinkel på himlen under hela dagen. Det därför som nordliga breddgrader, där solen står lägre, innebär större uv-exponering för ögonen. Till skilnad frånbhuden är ögonen mest utsatta för UV-strålning tidig förmiddag, när solen står lågt och lyser rakt in i ögonen. UV-strålar kan inte bara tränga igenom molnen, de reflekteras även av alla ytor i olika grad - ofta i förvånansvärt hög grad.Varför ska man använda UV-blockerande kontaktlinser och vilka är fördelarna med UV-blockerande kontaktlinser & glas? 

 

UV-strålar som reflekteras i vägbeläggning, gräs, snö, sand och vatten kan tränga in vid solglasögonens kanter, såvida du inte använder tättslutande solglasögon. De perifera UV-strålarna kommer in runt solglasögonens kanter och når hornhinnan koncentrerat.

Hjälper till att skydda ögats inre struktur och externa delar som täcks av kontaktlinsen som annars skulle vara exponerade för UV-strålning.

Skyddar från perifera och reflekterande strålar som inte blockeras av solglasögon eller huvudbeklädnader.

Kan vara enda möjliga och  tillgängliga skyddet i situationer när man har glömt solglasögon och hatt eller när sådana är opraktiska att använda, t.ex. vid vindsurfing eller kontaktsporter som fotboll och basket.

 

UV-blockerande kontaktlinser & glas kan ge dina ögon ytterligare UV-skydd hela dagen utan att du behöver tänka på det. Den UV-blockerande ingrediensen är permanent integrerad i kontaktlins eller glasmaterialet - den försvinner inte och kan inte slitas ut.

 

En färsk undersökning visar att kontaktlins och glasögonbärare vill skydda sina ögon på samma sätt som de skyddar huden. Sedan 2004 har en konsekvent och samstämmig diskussion först i bland annat Polen, vilket kan ha bidragit till att kontaktlins och glasögonbärare har blivit allt mer medvetna om riskerna med UV-strålning.

 

Koncentrerad sidostrålning är skadligare än UV-strålar som når hornhinnan framifrån. Kontaktlinser med UV-skydd har visat sig vara effektiva när det gäller att absorbera/utestänga perifer UV-strålning.

 

Tänk på att kontaktlinser med UV-filter inte ersätter solglasögon med UV-skydd. Kontaktlinser ska alltid bäras tillsammans med solglasögon av bra kvalité med UV-skydd.

 

Att exponera ögonen för UV-strålning kan leda till både kortsiktiga ögonproblem och permanenta ögonskador. Ögonsjukdomar relaterade till ultraviolett strålning, som till exempel gråstarr är vanliga, funktionsnedsättande och orsakar stora sjukdomsproblem i hela världen. Man har också kunnat se ett samband mellan kronisk exponering och åldersrelaterad tillstånd  som t.ex. makuladegeneration.

 

Okulär UV-exponering kan vara betydande året runt. Alla tider på dagen. Kulmen för UV-exponering en sommardag är faktiskt kl. 09.00 samt mellan kl. 14.00 och 15.00. Alltså inte mitt på dagen då solen står som högst på himlen eftersom ögonen då överskuggas av ögonbrynen. På samma sätt kan reflekteringen från ett snötäckt fält en vinterdag faktiskt uppgå till 100 gånger större än UV-exponeringen en sommardag på en grön gräsmatta.

 

Därför behövs ytterligare ögonskydd även dessa dagar för att säkerställa ögonens hälsa. Förutom en huvudbonad som ger skugga och välanpassad, utprovad solglasögon, ger UV-blockerande kontaktlinser och glas ytterligare skydd från alla källor av UV-strålning på cornea och limbus, oavsett om strålningen är direkt, reflekterande eller bruten.

 

Kontaktlinstillverkaren johnson&johonson tillverkar kontaktlinser ACUVUE Brand Contact Lenses som har UV-blockerande egenskaper som standard i hela sortimentet.
1-DAY ACUVUE Moist UV-Blocking ½ års förbrukning Pris:   2468:- 1-DAY ACUVUE Moist UV-Blocking Toric 3 månaders förbrukning Pris:   1685:-1-DAY ACUVUE TrueEye UV-Blocking ½ års förbrukning Pris:   2995:-När det kommer till optiska glas, finns det nuförtiden ett stort antal ytbehandlingar för optiska glas som har utvecklats och är i produktion av bland annat  Essilor International en av världens fyra största glastillverkare. Essilor har utvecklat Eye-Sun Protection Factor med förkortningen E-SPF en solskyddsfaktor för optiska glasögonglas och solglas. Klassificeringssystemet är inspirerat av det system som används för hudprodukter med solskyddsmedel  och tar i beaktande UV-skyddet från glasets båda sidor. Ett par solglas från Essillors Xperio program med ytbehandlingen Crizal Sun UV, E-SPF 50+ ger ett 50 gånger bättre skydd mot skadligt UV-strålning än utan solglasögon. En Crizal UV-ytbehandling på ofärgade glas ger E-SPF 25, vilket är den bästa skyddsnivån som är möjlig för ofärgade glas.


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!