Kontaktlinsers Historia och Tekniska Landsvinningar

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

Visste du att i slutet av 30-talet tillpassades de första kontaktlinserna i Sverige?! I slutet av 30-talet tillpassades de första kontaktlinserna i Sverige. Det gjordes av Albert Müller från Firma Ad. Müller & Söhne i Wiesbaden,Tyskland. Han tillpassade och tillverkade ögonproteser och sclerallinser av glas. Albert Müller arbetade i Sverige ända fram till mitten av 1950.
1955 upprättades SOR:s kontaktlinscentral efter avtal mellan Special Optikerna Riksförbund, SOR och Svenska Oftalmolog förbundet, SOF. Den skulle vara en depot av ”miniatyrglas”. I avtalet framgick att den vidare distrubutionen av dessa linser sköttes av de godkända optikerna och att utprovning av kontaktlinser, likaså kontroll av personer med kontaktlinser, är ett medicinskt handlande och fick endast utföras av ögonläkare.
Linserna som utlämnades var tillverkade efter ögonläkarens mätningar, d v s refraktionsbestämning, corneal radier i två meridianer och uppgift om toppunktsavstånd. De utlämnades utan kontroll av linserna på ögat och utan instruktioner av tillvänjningstid, skötsel, återbesök m.m.
Det var först på 60-talet som corneallinser tillpassades individuellt i Sverige och samarbetet mellan optikern Klas Nilsson och ögonläkaren Sölve Stenström i Göteborg visade sig få efterföljare i hela Sverige. 1965 bildades Svensk förening för kontaktlinsteknik och 1970 startade den första kontaktlinskursen i Sverige under ledning av optiker Kurt Östlund.


1932 Zeiss lanserar en corneallins av glas.

1936 PMMA-materialet introducerades.

1947 de första små corneallinserna.

1955 upprättades kontaktlinscentralen efter avtal mellan Specialoptikernas Riksförbund och Svenska Oftamologförbundet.

1960 corneallinser tillpassades indviduellt i Sverige.

1965 bildades Svensk förening för kontaktlinsteknik.

1970 startade den första kontaktlinskursen i Sverige

1971 kom de första mjuka linserna till Sverige.

1972 Bausch& Lomb lanserar mjuka spincastade linser

1981 B&L lanserar Optima Toric.

1987 Essilor lanserar Lunelle och Lunelle Torique RX TD.

1988 Johnson & Johnson lanserar Acuvue 14-dagars eller månadslins.

1989 Ciba Vision lanserar Spectrum i flaska.

1992 Ciba Vision lanserar Focus Månadslins.

1994 Ciba Vision lanserar Focus Toric Månadslins.

16 april 1996 J&J lanserar Acuvue Oneday.

1997 Ciba vision lanserar Dailies Dagslins.

1998 J&J lanserar Acuvue Toric.

1999 Ciba Vision lanserar Focus DAay & Night, J&J lanserar Acuvue Bifokal, B&L lanserar Softlens Toric, B&L lanserar Pure Vision.

2004 B&L lanserar Pure Vision Toric.

2010 nu finns linser för alla brytnings och synfel. Perfekt optisk prestanda, otroligt förbättrad komfort och avancerat tillverkningsmaterial gör det möjligt för ögonen att få syre som i sin tur underlättar att du kan använda linser dygnet runt.Tänk att på 1950 talet linser fick tillhandahållas och skötas av ett få antal godkända optiker och utprovningen av kontaktlinser, likaså kontroll av personer med kontaktlinser, var ett medicinsk handlande och fick endast utföras av ögonläkare. Linserna som utlämnades var tillverkade efter ögonläkarens mätningar, d v s refraktionsbestämning. De utlämnades utan kontroll av linserna på ögat och utan instruktioner av tillvänjningstid, skötsel, återbesök m.m. Det var först på 60-talet som corneallinser tillpassades individuellt i Sverige och samarbetet mellan en optiker och en ögonläkare I Göteborg visade sig få efterföljare i hela Sverige.Idag sker utprovning, kontroll och utlämning m.m av en legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet i närheten av där du bor. Du får genom regelbundna kontakter med din kontaktlinsoptiker på ett enkelt och säkert sätt tillgång till en modern värld av linser med avancerad optisk teknik, sofistikerad tillverknings metod och material samt optisk komfort.De första corneallinserna var av PMMA material Polymetylmetakrylat men kompletterades så småningom av CAB material Cellusaacetatbutyrat. Senare tillkom Boston 2 Siliconacryrlat med bättre syreperbmeabilitet. Boston linserna gjordes av fluorsiliconacrylat som gav mycket höga DK-värden mått på syregenomsläpplighet.1971 kom de första mjuka linserna till Sverige. Det var av Hema material med en vätskehalt av c:a 38% vilket medgav dags bärande under förutsättning att tjockleken var begränsad. Fördelarna jämfört med de tidigare använda stabila PMMA-linserna vad det gällde tolerans var stora men i efterhand visade sig många nackdelar. De mjuka linsernas syrepermeabilitet var begränsad med kärlväxt och cornealödem som följd av överanvändning. Linserna upptog olämpliga desinficeringsmedel, bla klorhexidin med icke önskvärda reaktioner som följd. Värme desinficering tog över men även denna metod hade stora olägenheter, däribland bidrog denna metod förmodligen till uppkomsten av GPC Giant pappilary Conjuctivis. Efterhand togs andra desinficeringsmetoder i bruk med bla väteperoxid som verksam substans.

Nya linsmaterial togs fram med skiftande egenskaper , vätskehalt och syre genomsläpplighet. Utbytestiderna förkortades successivt från kanske ett år till 6 eller 3 månader. Man var helt på det klara att utbytestiderna var (och är fortfarande) en oerhört viktig faktor för ökad ögonhälsa. Från att ha byt linser varje år eller halvår gick utvecklingen mot mer frekvent linsbyte. Johnson&Johnson lanserade Acvuve som den första månadslinsen som senare marknadsfördes för 14-dagars byte. Nästa steg var endagslinserna som marknadsfördes i 6 månaders förpackning.

Toriska linser har funnits i många konstruktioner för att förhindra att linserna roterar. Från olika prisma konstruktioner där linserna ska vara tyngre i underkant till linser med små BULOR för stabilisering. Vanligt var även trunkerade linser som skulle villa mot nedre ögonlocket. Linser för presbyopa patienter har utvecklats med olika konstruktioner och har nått ett fantastiskt resultat. Linser för kontinuerligt bärande under viss tid började med högvätskelinser men utvecklingen har gått mot silikonbaserade. Fördelarna är förmodligen att de senare har lägre vätskehalt med mindre uttorkning som följd.Kontaktinskontroll halvårs 400:-

Kontaktinskoll helårs 500:-

Kontaktlins tillpassning inklusive provkontaktlinser, linsvätska , 2 kontroller och 2 kontaktlinsträningar från 600:-


Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!