Stabila Kontaktlinser

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

 

Keratoconus, Pellucid marginal degeneration (PMD), kan vara tillstånd då specialkontaktlinser behöver tillpassas. Keratoconus eller ”Akademikerns ögonsjukdom” är en degenerativ ögonsjukdom som normalt börjar i mitten av tonåren och som långsamt fortskrider och avstannar vanligtvis i 40-års åldern. Fritt översatt betyder Keratoconus ”toppig hornhinna” och är en ”felprogrammering” av hornhinnans tillväxt.  Detta resulterar i ökade och så småningom svårkorrigerade brytningsfel.
Synen försämras eftersom hornhinnan förtunnas och buktar fram likt en kon. I ett tidigt skede kan man korrigera Keratoconus med glasögon och traditionella kontaktlinser, vid större brytningsfel där astigmatismen är oregelbunden övergår man till att korrigera med olika sorters kontaktlinser, ofta hårda/stabila kontaktlinser.

Med den stabila kontaktlinsen bildas en artificiell sfärisk hornhinna som kompenserar för den oregelbundet formade hornhinnan. Numera kan man även genomföra en metod som kallas Crosslinking, vilken innebär att Riboflavin administreras varefter vävnaden strålas med UV-A för att skapa ett stärkande skikt i hornhinnans ena lager som heter stroma. Denna metod botar inte keratoconus men får förändringarna att stanna av. En annan metod är Intacs, plasthalvcirklar som sätts in i hornhinnan. Toppigheten som orsakas av Keratoconus jämnas ut men glasögon eller kontaktlinser kan ändå behövas efter ingreppet. I senare fall av allvarliga Keratoconusförändringar kan hornhinnetransplantation bli nödvändig.

Keratoconus drabbar ca 1 per 2000 invånare, senaste informationen (under 2018) är att 1 på 500 invånare drabbas. Kanske är vi duktigare på att upptäcka Keratoconus eller så är det en ökning av ögonsjukdomen generellt. Både män och kvinnor drabbas, även om det är något vanligare hos män. En viss ärftlighet tycks förekomma, ca 5-10 % av fallen. Andra samband med Keratoconus är astma och atopisk eksem. Symtomen vid Keratoconus är att synskärpan försämras och mörkerseendet är ofta dåligt. Det är vanligt att synen på ena ögat är väsentligt sämre än på det andra. En del patienter blir känsliga för skarpt ljus eller för ljuskontraster. Vissa upplever trötthet eller irritation i ögonen, får huvudvärk vid läsning och en tendens att vilja gnugga ögonen. Ett klassiskt symtom är att multipla bilder kan ses av ett och samma föremål, t.ex. av mötande billyktor i mörker. I stället för att se två ljuskäglor från billyktorna ser en person med Keratoconus flera ljuskäglor utspridda i ett kaotiskt men ofta stabilt mönster. Optiska förvrängningar kring ljuskällor är också vanliga. Skärpan blir ofta väsentligt bättre om man kikar genom ett litet hål.Pellucid marginal degeneration (PMD) är även den ett degenerativt tillstånd av hornhinnan och en variant på ”akademikerns ögonsjukdom”. Vanligtvis förekommer PMD i bägge ögonen, men ensidiga fall har rapporterats. Symtomen uppträder ofta senare i livet om man jämför med Keratoconus.

Behandling och åtgärd vid sjukdom:

 

Först och främst görs en grundlig synundersökning så man får en uppfattning av den rådande syn-statusen, efter det görs en del mätningar och topograf-bilder tas på ögonen, sedan ges information om vad det finns för olika kontaktlinsalternativ för den aktuella patienten.

Första besöket tar vanligtvis en timme sedan bokas ytterligare 1 timme för vidare utprovning av vilka kontaktlinser som kan passa. Vi har stabila provkontaktlinser tillgängliga som man utgår ifrån, man applicerar kontaktlinsen i patientens öga och kan på det viset bedöma vilken radie, diameter och styrka kontaktlinsen ska ha. Oftast behövs dessa två ibland tre timmarna för att komma fram till de rätt anpassade kontaktlinserna. Efter att patientens kontaktlinser har kommit, följer kontaktlinsträning på en timme då man går igenom skötsel, hantering och bär-tid samt att patienten själv får lära sig att sätta i och ta ur sina kontaktlinser.

Man tittar även på att synen är bra initialt samt att passformen, centreringen och rörelsen på kontaktlinsen är som man kom fram till vid utprovningen, innan patienten är klar. Efter två till tre veckor ses man igen på ett s.k. återbesök, då man följer upp patienten och ser att allt fungerar som både patienten och kontaktlinsoptikern tänkt sig.


Semi Sclerala stabillinser


Semi Sclerala stabillinser används ofta i ovan fall då hornhinnan är oregelbunden, om du har känsliga ögon och ibland både och. 

De kan med fördel även användas vid s.k. regelbunden, stark astigmatism, när inte mjuka, astigmatiska linser räcker till för att få bra synskärpa.

Dessa stabila linser är större i diameter än de traditionellt små corneala stabillinserna och ger oftast bättre komfort. 


Mini Sclerala stabillinser


Mini Sclera stabillinser används mer då man har en måttlig till mycket oregelbunden hornhinna, som vid t.ex keratoconus, transplanterad hornhinna, torra ögon eller efter en misslyckad ögonoperation.

Man fyller kontaktlinsen med koksaltlösning innan den appliceras underifrån på ögat. 

Man bygger en bro över hornhinnan och kontaktlinsen vilar nästan enbart på på senhinnan, Sclera (den vita delen på ögat). 

Precis som med den Semi Sclerala kontaktlinsen erhålls bättre komfort än med de små corneala 

stabillinserna. 


Natural fit


Natural fit, är en specialframställd formstabil kontaktlins. Den är lämplig för patienter med astigmatism och där man inte haft framgång med mjuka toriska  eller andra stabila kontaktlinser.

Patienter med keratoconus eller andra hornhinnedystrofier lämpar sig bättre för tidigare nämnda tillvägagångssätt. 

Kontaktlinsens geometri är beräknad utifrån topografmätningar och kontaktlinsens asfäriska fram - och baksida passar då hornhinnans naturliga form. Detta ger en perfekt tillpassning med maximal komfort. 

 

Välkommen till Maria Karlsson vår leg.specialist optiker med kontaktlinsbehörighet och specialist på tillpassning av stabila & mjuka kontaktlinser.

 

Pris: Arvodet för en tillpassning av stabila kontaktlinser/specialkontaktlinser:     från 2700: -


Pris: Årlig kontroll av Stabila kontaktlinser/specialkontaktlinser:                         från  950: -Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

Tänk på att ringa i god tid, minst ett dygn innan, om du behöver avboka tiden då vi avsätter 90 min. för nytillpassning av stabila kontaktlinser. 


Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32