Orthokeratologi, Ortho K eller s.k. Nattlinser.


Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32
 

 


NORDISKA Lins : Dream Lens   syn du har alltid drömt om.                                                           


 

                                                                  

KURS DIPLOM

 

 

Leg.optiker med diagnostisk optometri & kontaktlinsbehörighet Britta Wendel & Maria Karlsson har genomgått en utbildning om DreamLens OrthoKeratolgi koncept och erhållit Diplom och därmed är nu behöriga att tillpassa DreamLens. Göteborg 6 december 2007. Utbildningsansvarig    P-Å

 

DreamLite. Den moderna Otho-K designe:


¤ DreamLite är framtagen i Holland och används av mer än 6,600000 patienter i norra Europa och antalet användare ökar konstant.

¤ Det är en stabil kontaktlins i Boston XO material.

¤ Linsen kan behandla synfel upp till -4,50 D samt astigmatism WTR -2,5 och ATR -1,5 D.

¤ Cirka 80% lyckade tillpassningar.

¤ Varje kontaktlins är skräddarsydd efter ögat, det gör att förändringen sker snabbt.


Vad är Ortho-K? Skarp syn utan glas, kontaktlinser eller laseroperation. Den som inte önskar eller kan använda vare sig glasögon, kontaktlinser och inte heller vill laseroperera sina ögon kan istället välja att använda så kallade nattlinser, som korrigerar synen när man sover under natten, vilket gör att man inte behöver använda kontaktlinser på dagtid. Nattlinser är även lämpliga för barn och ungdomar med närsynthet eftersom de kan bidra till att till viss del sakta ner närsynthetsprocessen. Nattlinser är också lämpade för personer med både närsynthet och brytningsfel samt för närsynta personer som lider av torra ögon.Ortho-K-behandling är en icke-kirurgisk teknik, där man genom att använda speciella kontaktlinser, som endast används på natten, under sömnen, förändrar ögats form, så att synfelet reduceras, och i bästa fall elimineras, under den vakna delen av dagen. Orto-K-behandling är en reversibel process, det vill säga att effekten bibehålls endast så länge behandlingen pågår. Avslutas behandlingen, återgår hornhinnan till sin ursprungliga form. Orto-K-behandling utförs av legitimerade optiker med speciell kompetens. Orto-K-behandling görs även i syftet att begränsa utvecklingen av närsynthet. De kontaktlinser som används, är speciellt designade stabila kontaktlinser, som normalt byts ut varje år, i vissa fall krävs byte oftare. Ortho-K är en speciell tillverkad kontaktlins som skall användas under natten. Dess uppgift är att ändra formen på hornhinnan och på det sätt reduceras myopi eller närsynthet. Det sker på samma princip som en LASIK operation men ögat förändras temporärt! Därför Ortho-K ett bra och säkert alternativ till operationer.

Varför tillpassa nattlinser?

Myopi är den vanligaste synfel som drabbar oss människor. De flesta av oss använder glasögon eller kontaktlinser, kanske till och med operation för att fungera normalt. Operationer kan misslyckas med katastrofala följder! Många människor sportar och lever aktiva liv, de vill ha bra syn utan krångel. Att använda kontaktlinser framför en dataskärm är ofta jobbigt. Många miljöer runt oss är dessutom ofta torra och dammiga. I en del yrken, exempelvis; polis, brandman och professionella idrottsutövare, är det svårt att bära syn-korrigerande hjälpmedel. Med DreamLite kan du få möjlighet till ett bekvämt och säkert syn-korrigerande alternativ. Inga allergier, ingen känsla av torrhet och inga problem med damm. Maximal syresättning av hornhinnan tack vare det unika materialet som kontaktlinsen är tillverkad av.
Myopi-Kontroll!


Studier har visat att en tioåring med en närsynthet på -1,0 Dioptri eller mer, riskerar att öka sin närsynthet med mer än -0,50 Dioptri/år.  Att komma upp i en närsynthet på -6,0 Dioptri eller däröver räknas som hög-myopi, vilket ökar risken för näthinneavlossning, ögonsjukdomen glaukom ETC. 


Om båda föräldrarna är närsynta har barnen 84% risk att utveckla närsynthet.

Om den ene föräldern är närsynt har barnen 45 % risk att utveckla närsynhet. 

Om ingen av föräldrarna är närsynt har barnen 28 % risk att utveckla närsynthet.

Det är inte bara arvet utan också miljön som påverkar ögonen och synen, för mycket användande av smartphones, iPads, datorer på nära håll t.ex. 

Rekommendationer finns att barn under 3 år inte ska använda iPad alls och barn mellan 3-8 år bör inte använda iPad mer än 30 min./dag.  Man räknar med att 50 % av alla européer mellan 25-29 år är närsynta. Med Nattlinser kan man minska utvecklingen av närsyntheten hos barn och unga med upptill 50 %, s.k. Myopi-Kontroll.

Ortokeratologi är ett allt mer populärt sätt att behandla synfel. Det fungerar genom att man helt enkelt omformar hornhinnan. Kontaktlinserna är utformade så att de plattar  till den centrala delen av hornhinnan och på så sätt korrigeras din närsynthet från -0,75 till -4,50 dioptrier, ca 70% av närsynta ligger inom denna kategori. Kontaktlinserna kan även korrigera  astigmatism upp till - 2,50 dioptrier. Det är nämligen så att en stor del av ögats brytkraft sitter i hornhinnan som är ögats yttersta cellager. Med hjälp av den speciella typ av kontaktlins som används ändras hornhinnans yta precis så mycket så att synfelet behandlas. Praktiskt går det till så att man bär ett par speciella, personligt utprövade, kontaktlinser på natten när man sover. Och på morgonen när man vaknar tar man ut dem. Den korrigerade effekten sitter sedan hela dagen. Under den tiden har man rätt synskärpa och inget behov vare sig av glasögon eller kontaktlinser. Förändringen av synfelet finns dock bara så länge som kontaktlinserna används.

Hornhinnans förändrade form är helt reversibel, till skillnad från refraktiv kirurgi. Vill man av någon anledning senare återgå till att bära glasögon eller vanliga kontaktlinser igen finns fortfarande den möjligheten kvar eftersom hornhinnan återtar sin ursprungliga form efter några dagar. Då kommer även synfelet tillbaka som det var innan. Metoden har använts under lång tid med skiftande resultat. Tidigare användes provsatser för att hitta rätt korrigering vilket var tidsödande och komplicerat. Dagens teknologi gör det möjligt för optikerna med kontaktlinsbehörighet att genomföra en noggrann undersökning av hornhinnans form. Utifrån den skräddarsys den mest moderna Ortho K linsen, DreamLite, för varje specifikt öga¤ Instrumentet som används för tillpassningen av Ortho-K kallas för Corneal Topograf. Största delen av tillpassnings-metoden byggs på topograf-bilder av ögonen. Därför behövs ingen provsortiment, tillpassningen blir både snabbare och enklare.

¤ För att få arbeta med DreamLite krävs att en legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet genomgår en utbildning. Utbildningsansvarig handledare är från DreamLite.

¤ Internationella studier, t.ex. av Pauline Cho och Helen Swarbrick, har visat att Ortho K är ett av de mest säkra kända sätten att bära kontaktlinser. Ögat tar inte någon som helst skada!Tillpassningen är enkel.

¤ Du ska vara en lämplig patient med synfel från -0,75 D till -4,5 D, viss astigmatism kan korrigeras  beroende på axelläget. Du får inte ha någon ögonsjukdom! Exempelvis keratokonus, diabetes.

¤ En topograf-bild skapas, tillpassning program från DreamLite räknar om parametrar och en beställning skickas elektronisk till kontaktlinstillverkaren.

¤ När parametrarna är godkända av leverantören och eventuella frågor är besvarade, tillverkas kontaktlinserna.


Genom att sova med en specialanpassad stabil kontaktlins kan man korrigera närsynthet upp till -4,50 Dptr. Kontaktlinsen ändrar temporärt formen på hornhinnan vilket minskar närsyntheten. Efter att ha sovit med kontaktlinsen i 2 veckor har man nått fullgott resultat och ser då normalt under dagen utan att använda kontaktlinser eller glasögon. Synskärpan kan inledningsvis variera från dag till en annan och variera från ena ögat till det andra. Om man vill sluta med linserna återgår hornhinnan till sin normala form redan efter 1 vecka.Kontaktlinserna passar utmärkt till dig som sportar mycket och störs av kontaktlinser på träningen. Passar även utmärkt om du har problem med torr miljö på jobbet som gör att vanliga mjuka kontaktlinser ej fungerar bra. Tillpassningen görs av en kontaktlinsoptiker som utöver den vanliga kontaktlinsbehörigheten har genomgått en särskild utbildning och certifiering.Efter en fullständig synundersökning av dina optiska styrkor, undersöks dina ögon noga i ett mikroskop för bedömning av att hornhinnan mår bra och att ingen ögonsjukdom föreligger. Sedan fotograferas dina hornhinnor i ett speciellt instrument en så kallade cornealtopograf. Instrumentet mäter exakt hornhinnans konfiguration och diameter m.m. Utifrån dessa värden tillverkas en lins efter varje ögas specifika mått under hög precision och med avancerad teknologi inom linstillverkning. Detta tar ca 2 veckor.När dina specialtillverkade kontaktlinser finns färdiga kommer du till optikern för fortsatt tillpassning. Linserna sätts på ögat och såväl synskärpa som passform bedöms av kontaktlinsoptikern. Tekniken att sätta i och ta ur linserna är en annan än för mjuka linser. Linsen känns i början lite mer på ögat än en mjuk kontaktlins men för de flesta är det inget problem. När du kan hantera linserna själv får du ta med dem hem och ett datum bestäms när du skall sova första natten. Morgonen därpå kommer du till kliniken med linserna på varvid optikern undersöker ögonen på nytt och sedan tas linserna av. Hornhinnorna fotograferas på nytt och du kan själv se förändringen av den minskade närsyntheten från de första bilderna.1:a återbesöket: Ett morgonbesök efter första natten. Kontaktlinserna ska sitta i när du kommer. Allmäntillståndet kontrolleras samt linsernas rörelse och visus med linser i och utan, man räknar med 2 D förändring! En ny topograf-bild skapas. Behov finns ofta av mjuka endagslinser första dagarna innan stabilitet av styrkor och synskärpa etablerats.2:a återbesöket: Ett eftermiddagsbesök efter 2 till 3 nätter. Förändringen sker nu långsammare, Kontaktlinsoptiker fortsätter med samma procedur som vid 1:a återbesöket.

Viktigt att komma på alla återbesök för att kunna följa upp varje patient på ett bra sätt.3:e återbesöket: Ytterligare ett eftermiddagsbesök efter 10 nätter. Nu är förändringen oftast fullständigt, kontaktlinsoptiker kontrollerar allmänna tillståndet, hornhinnan och visus samt nya topografbilder. Ibland kan ytterligare återbesök behövas beroende på hur mycket närsynthet man har från början. Ytterligare återbesök för uppföljning bokas med lämpligt intervall. Om resultatet inte är tillfredsställande efter 3-4 veckor avråds du att bära Otho-K linser. Observera att efter fem dagars uppehåll återfår ögat sin ursprungliga form.Oftast har styrkan på närsyntheten sjunkit med halva dioptri-talet redan efter första natten. Eftersom linserna ej är färdig tillpassade återkommer mer närsynthet under dagen och kvällen varvid du får med dig endagslinser att komplettera med vid behov . Om allt ser bra ut får du fortsätta att sova med linsen. Din optiker ger dig info om när du skall komma tillbaka för nästa kontroll och fotografering. Du behöver då ej ha kontaktlinserna på när du kommer utan linserna tas av hemma. Efter 2-3 veckor har man oftast uppnått fullt resultat. Internationella studier, t.ex. av Pauline Cho och Helen Swarbrick, har visat att Ortho K är ett av de mest säkra kända sätten att bära kontaktlinser. Ögat tar inte någon som helst skada! Många kontaktlins bärare med lätt torra ögon tycker att det skaver och blir obehagligt på eftermiddagen. När ögonen befrias från plast(kontaktlinser) under dagen så behålls tårvätskans balans och komforten ökar.

Effekten av nattkontaktlinserna om du har dem på varje kväll när du sover, håller i sig upp till 16 timmar. Vid många tillfällen kan effekten hålla i sig upp till 48 timmar.  Ordet ortho betyder riktig eller rak, kerato betyder i förhållande till hornhinnan och logi är läran om. Flera studier  visar att vid användning av nattkontaktlinser kan utvecklingen av närsynthet bromsas med upp till 50%. Detta innebär att ett barn på 12 år med c:a -1,00 dioptrier synfel , som börjar med glasögon eller mjuka kontaktlinser, kommer som vuxen att blir närsynt med omkring -3,00 till -4,00 dioptrier medan en 12 år gammal med -1,00 dioptrier som börjar med nattkontaktlinser kommer att sluta på ett synfel på ungefär -2,00 dioptrier som vuxen. Studier genomförd av Pauline Cho The Longitudinal Orthokeratology Research in Children LORIC in Hongkong.Sov tryggt med DreamLite. DreamLite i Sverige representeras av Nordiska Lins AB.Kontaktlinsernas hållbarhet är ca 1 år och kostar från 5845:- första året. Priset för nya kontaktlinser efter 1 år är lägre och kostar från 4270:- därefter Kostnad för rengöring och förvaringsvätska tillkommer.


Pris: Arvodet för en tillpassning av Otho-K kontaktlinser från  2900 kr.

Pris: Årlig kontroll av Otho-K kontaktlinser innan byte  650:-
Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


Tänk på att ringa i god tid, minst ett dygn innan, om du behöver avboka tiden då vi avsätter 90 min. för ny-tillpassningen av Nattlinser.


Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!