Kontaktlinser & Överanvändning & Ögonsjukdomar

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

 

Viktig att veta. Användning av kontaktlinser har ökat kraftig sedan början på 1970 talet. Forskning och utveckling har gett oss kontaktlinser som är säkra, bekväma och att använda. Erfarenhet har gjort att vi idag kan ge råd och information på en mycket säker grund. Säkerheten är stor, men instruktioner om skötsel och användning måste följas. Trygghet för användaren är att Socialstyrelsen övervakar kontaktlinsverksamheten i Sverige. Kvacksalverilagen omöjliggör för andra än behörig personal att arbeta med kontaktlinser. Tveka inte att höra av dig till din kontaktlinsoptiker vid minsta besvär eller om du har frågor.

Nödvändig hygien. Hand hygien är oerhört viktig vid kontaktlinshantering. Mikroorganismer och smuts får inte följa med kontaktlinsen vid insättning eller uttagning. Undvik att hantera linserna i badrummet eller i köket. Handsköljning. Tvål ska sköljas bort noga, så att tvålämnen inte kan tas upp av kontaktlinsen. Främmande miljöer. Speciellt viktig är hygienen när du vistas i främmande miljöer med varmare klimat.Sova med kontaktlinserna på får du bara göra under förutsättning att:

¤ Du har blivit godkänd för dygnetruntanvändning.

¤ Du har blivit ordinerad linser lämpad för dygnetruntanvändning.

¤ Du sköter de speciella anvisningar och återbesöksrutiner som då gäller.Att gå till sömns med kontaktlinser som inte är avsedd för dygnetruntanvändning kan resultera att kontaktlinsen torkar och delvis fastnar på hornhinnan. Droppa därför koksaltlösning i ögonen. Vänta några minuter och sedan ta ut kontaktlinserna. Har du ingen koksaltlösning använder du den vätska din kontaktlinsspecialist har ordinerat för denna åtgärd. Använd aldrig kranvatten vid hantering av kontaktlinser.Att bada med kontaktlinser. Det lätt att förlora stabila linser vid stänk i ögonen. Därför ska du aldrig bada med stabila kontaktlinser. Det går bra att bada med mjuka kontaktlinser, men inte simma under vatten med öppna ögon. Infektionsrisken kan öka vid bad.

Risken med att bära kontaktlinser är liten under förutsättningen att:

¤ Du sköter kontaktlinserna enligt instruktion.

¤ Du överstiger inte ordinerad bär-tid.

¤ Du byter kontaktlinser inom avvisad användningstid.

Vissa mikroorganismer är vanligare i utrymmen som badrum och kök. hantera därför inte dina kontaktlinser där.

Viss medicinering kan innebära att du måste undvika kontaktlinserna helt eller delvis under medicinerings-perioden. Fråga din läkare eller kontaktlinsoptiker. Om du är förkyld eller har någon annan infektionssjukdom ska du inte bära linserna . Detta på grund av att:

¤ ögonen blir då lättirriterade.

¤ floran av mikroorganismer då är inte normal.

¤ infektionsförsvaret kan vara nedsatt.

Vid ögonirritation ska du inte använda dina kontaktlinser. Kontaktlinserna ska omedelbart tas ut vid obehag som:

¤ sveda, skavnings-känsla.

¤ röda ögon, ljuskänslighet.

¤ synnedsättning, ljusringar. Kontakta i dessa fall snarast din kontaktlinsspecialist eller ögonläkare.

Olägenheter kan uppstå:

¤ I torr och förorenad luft.

¤ På höga höjder.

¤ Vid felaktig användning av kosmetika eller sprayer.

En mjuk kontaktlins som har torkat är skör. Hantera den med försiktighet. Placera den i etuiet och tillsätt förvaringsvätska. Glasögon och lins-etui tas med vid återbesök.

Utfästelse för tillpassad kontaktlins. Likt den allmänna patientskadeförsäkringen finns en kontaktlinsskada-försäkring, som ersätter skada som orsakas genom tillpassning av kontaktlins eller av tillpassad kontaktlins.Anlita en legitimerad kontaktlinsoptiker för kontaktlinskontroll och beställning av kontaktlinser.

Kontaktlinsinskontroll halvårs 450:-

Kontaktlinsinskontroll helårs 550:- Mer info. om ögonsjukdomar orsakad av överanvändning av kontaktlinser kommer snart.....................


Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32