Synfel

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

 

 

Som informationskanal är dina ögon mycket välutvecklade. Tänk efter! Hur många intryck tar inte dina ögon in just nu, bara när du läser den här texten på skärmen?

 

Alla dina synintryck uppstår genom ljusstrålar från din omgivning som ögat tar in genom pupillen. Ljuset bryts genom hornhinnan och går in i ögat genom linsen. Ljusstålarna når sedan din näthinna där en klar bild framträder. Redan på näthinnan bearbetas och filtreras bilden, innan den skickas vidare till syncentrat i hjärnan för full bearbetning och tolkning.

Näthinnan innehåller två typer av synceller: tappar och stavar. Tapparna är koncentrerade till den ”gula fläcken” – en liten grop på näthinnan - och gör att du ser skarpt och utskiljer färger. Stavarna ligger utanför detta område och gör bland annat att du kan se i mörker.

Ögat består av en rad fina muskler som gör att du snabbt kan flytta blicken mellan olika föremål på olika avstånd. Har du normal syn justerar ögat självt brytningen av ljusstrålarna så att dessa alltid har sitt fokus på näthinnan. Du ser alltså klart både på nära och långt håll. Men fungerar inte detta som det ska har du ett synfel av något slag. Då behöver du glasögon, eller kontaktlinser, som med korrigerande glas hjälper ögat att bryta ljuset på rätt sätt.

De vanligaste synfelen är närsynthet, översynthet, astigmatism och presbyopi. Man kan även ha en kombination av dessa synfel. De korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Alla dina synintryck uppstår genom ljusstrålar från din omgivning som ögat tar in genom pupillen. Ljuset bryts genom hornhinnan och går in i ögat genom linsen. Ljusstålarna når sedan din näthinna där en klar bild framträder. Redan på näthinnan bearbetas och filtreras bilden, innan den skickas vidare till syn-centrat i hjärnan för full bearbetning och tolkning. Näthinnan innehåller två typer av synceller: tappar och stavar. Tapparna är koncentrerade till den ”gula fläcken” – en liten grop på näthinnan och gör att du ser skarpt och utskiljer färger. Stavarna ligger utanför detta område och gör bland annat att du kan se i mörker.

Ögat består av en rad fina muskler som gör att du snabbt kan flytta blicken mellan olika föremål på olika avstånd. Har du normal syn justerar ögat självt brytningen av ljusstrålarna så att dessa alltid har sitt fokus på näthinnan. Du ser alltså klart både på nära och långt håll. Men fungerar inte detta som det ska har du ett synfel av något slag. Då behöver du glasögon, eller kontaktlinser, som med korrigerande glas hjälper ögat att bryta ljuset på rätt sätt. De vanligaste synfelen är närsynthet, översynthet, presbyopi och astigmatism. Man har perfekt syn när det inte finns några problem med synen, bilden av föremål bildas på näthinnan. Tydlig vision, som inte kräver någon korrigering kallas emmetropi. Denna kännetecknas av god synskärpa och normala synfält. Termen ametropi refererar till ett tillstånd då bilden inte utgörs korrekt på näthinnan. Ametropi är dimsyn som kräver optisk korrektion. Det finns tre typer av syn problem:


Myopi (närsynthet)

Vid närsynthet ser man bra på nära håll men dåligt på långt håll. Det uppskattas att upp till en tredjedel av världens befolkning är närsynta. Symptom: Det är vanligt att man kisar för att se bättre på långt håll vilket gör att ögonen blir trötta och man kan få huvudvärk. Myopi är ett synproblem som orsakas främst av att ögat är "för lång", det vill säga avståndet mellan hornhinnan och näthinnan är för stor. I sådana fall bildas bilden precis framför näthinnan, vilket innebär att en närsynt har svårt att se saker ting tydlig långt borta, men ser perfekt på nära håll. Ju mer personen är närsynt, ju mer han / hon måste närma sig ett objekt för att skilja det tydligt.

Närsynthet beror på att din ögonglob har växt sig för lång. Ögat kan därför inte självt justera brytningen av objekt från långt håll. Strålarna bryts så att de har sitt fokus framför din näthinna i stället för direkt på den. Och bilden som framträder blir suddig. Närsynthet kan i vissa fall även bero på att din hornhinna är lite för krökt och inte bryter ljusstrålarna mot näthinnan. Tecken på närsynthet är att du har svårt att se tydligt på långt håll och att du kisar för att se klart. Du känner dig ofta trött i ögonen och kan få huvudvärk.
Din närsynthet kan enkelt korrigeras genom glasögon med konkava glas, så kallade minusglas, eller med kontaktlinser. Glasen bryter ljusstålarna så att de ”böjs ut” och får sitt fokus direkt på din näthinna. Bilden som framträder i ditt öga blir på så vis tydlig. Närsynthet är ett nedärvt synfel som oftast utvecklas innan 20-års åldern när ögat fortfarande växer. Men kom ihåg att olika miljömässiga faktorer såsom stress, näringsbrist och dålig belysning kan förvärra din närsynthet efterhand.

Korrigera närsynthet Det finns tre nivåer av närsynthet: mild närsynthet, från 0 till -2 dioptrier, måttlig närsynthet, från -2 till -6 dioptrier, hög myopi, från -6 till -20 dioptrier A diopter är en enhet som används för att beskriva problem med syn och objektivet används för att korrigera dem. Myopi kan korrigeras med hjälp av en divergerande lins, d v s en kontaktlins som är tunnare i mitten och tjockare i kanterna. Denna lins, även kallad en negativ eller konkav lins, är utformad för att fokusera bilden på näthinnan och återställa god syn på all oändlighet. Ju högre närsynthet den tyngre och tjockare i kanten på linsen kommer att vara, vilket är oattraktiv, obekvämt och begränsar valet av ramar.

Så här kan värdena se ut för ett närsynt öga: - 2.75


Hyperopi (översynthet)

En översynt person ser oftast bra på långt håll men har svårt att läsa. Ansträngningen att se skapar trötta ögon och huvudvärk. Barn föds översynta och kan oftast växa ifrån sin översynthet, men för en vuxen ökar översyntheten med åldern. översynt beror på att din ögonglob är för kort. Ögat kan därför inte självt justera brytningen av objekt från nära håll. Strålarna bryts så att de får sitt fokus bakom din näthinna i stället för direkt på den och bilden som framträder blir suddig. Översynthet kan i vissa fall även bero på att din hornhinna inte är tillräckligt krökt och inte bryter ljusstrålarna mot näthinnan.


översynt beror på att din ögonglob är för kort. Ögat kan därför inte självt justera brytningen av objekt från nära håll. Strålarna bryts så att de får sitt fokus bakom din näthinna i stället för direkt på den och bilden som framträder blir suddig. Översynthet kan i vissa fall även bero på att din hornhinna inte är tillräckligt krökt och inte bryter ljustrålarna mot näthinnan.

Din översynthet kan enkelt korrigeras genom glasögon med konvexa glas, så kallade plusglas, eller med kontaktlinser. Glasen bryter ljusstålarna så att de ”böjs ihop” och får sitt fokus direkt på din näthinna. Bilden som framträder i ditt öga blir på så vis tydlig.


Översynthet är precis som närsynthet ett nedärvt synfel som du ofta har redan vid födseln. Barn kan växa ifrån sin översynthet i takt med att ögat växer, men vuxna får allt större synfel ju äldre de blir eftersom ögat blir mindre elastiskt. Miljömässiga faktorer såsom stress, näringsbrist och dålig belysning kan också förvärra din översynthet. Så här kan värdena se ut för ett öga: + 2.00 – 1.00 x 110.

 

 Astigmatism är ett synproblem som orsakas främst av "fel krökning av hornhinnan", dvs hornhinnan har något oval form istället för att vara sfärisk. Astigmatism beskrivs i termer av: modulen (skillnad i krökningar) Astigmatiker har oprecisa ,fjär och periferiseende samt ser dem oklart och de kan inte klart skilja vissa former och detaljer eller se kontraster. En astigmatiker ser tydliga skillnader mellan axel (orientering krökningar) horisontellt, vertikalt eller snett linjer. Astigmatism kan kombineras med andra synproblem som närsynthet, översynthet och ålderssynthet. Astigmatism är mycket vanligt bland små barn, tonåringar och ungdomar och kan ha en negativ inverkan på skolarbete och akademiska framgångar eftersom det orsakar förvirring mellan bokstäver och siffror.

 

Tecken på astigmatism är att du ser vissa kanter av ett föremål suddigt och att raka linjer ser ut att vara böjda. Har du lätt astigmatism upplever du ofta att du har perfekt syn, men du måste anstränga dig för att se klart i vissa situationer. I längden blir dina ögon uttröttade, vilket ger huvudvärk. Astigmatism beror främst på att ögats hornhinna är oregelbunden vilket gör att en rund ring kan se oval eller fyrkantig ut, eller att en rak linje ser böjd ut. Om astigmatismen är liten upplever man att man ser suddigt i vissa situationer vilket är mycket ansträngande för ögonen och skapar gruskänsla och huvudvärk.

 

Vid större astigmatism kan man se lite dubbelt. Astigmatism beror på att din hornhinna har en ojämn krökning av något slag, vilket gör att den buktar ut mer än vanligt. Ojämnheten gör att ljusstålarna bryts i olika riktningar så att de hamnar på olika ställen på din näthinna, i stället för att ha sitt fokus på en enda punkt. Astigmatism korrigeras enkelt med glasögonglas, så kallade cylinderglas, eller med kontaktlinser. Glasen slipas så att de kompenserar ojämnheterna på din hornhinna och bryter ljusstrålarna i en enda riktning. Men eftersom astigmatism oftast hör ihop med ett annat synfel, till exempel närsynthet eller översynthet, korrigerar glasen också andra fel.

 

Svår astigmatism är oftast nedärv tillsammans med andra synfel. Lättare astigmatism utvecklas ofta över tid genom att din hornhinna successivt kröks ut av ditt ögonlocks alla tusentals blinkningar varje dag. Astigmatism korrigeras med hjälp av en torisk lins (böjda och av varierande tjocklek på kanterna). Denna lins är utformad för att kompensera felet av hornhinnan och korrigera axel astigmatism. Skillnaden i tjocklek vid kanten av linsen är således större ju starkare astigmatism.
Presbyopi (ålderssynthet) Presbyopi är inte en synstörning, men en naturlig förändring i synen som påverkar alla. Med tiden förlorar linsen en del av sin smidighet och därmed dess förmåga att bukta ut och fokusera. Effekterna av denna förändring anses i allmänhet runt 40 års ålder. Som en dåligt justerad kamera ögat inte kan längre fokuserar bilden korrekt. För normalseende presbyoper (de som inte har svårt att se saker och ting på långt håll) eller presbyopes ametropic korrigerade för fjärrseende är det svårt att se saker och ting på nära hållnär dem passerar 40 år och upptäcker att det är svårt att läsa på normalt läsavstånd. Man får flytta tidningen längre bort för att se klart. Detta är ett normalt åldrande av ögats lins vilket gör att ögat ej har samma elasticitet att ställa om sig från avståndsseende till närseende med bibehållen synskärpa. När ditt öga är fullt fungerande justerar det självt skärpan från objekt på både långt och nära håll. Men med stigande ålder blir den mjuka linsen i ditt öga allt hårdare och mindre elastisk, samtidigt som de omgivande ögonlocksmusklerna blir mindre smidiga. Förändringen kallas presbyopi, vilket innebär att ditt öga får svårare fokusera objekt på nära håll. Strålarna bryts så att de har sitt fokus bakom din näthinna i stället för direkt på den och bilden som framträder blir suddig. Synfelet kan ge samma symtom som översynthet, men orsaken är en helt annan

Tecken på presbyopi är att du får svårt att se tydligt på mycket nära håll, medan du fortfarande ser bra på långt håll. Du kanske märker att du måste hålla tidningen på lite längre avstånd framför dig, eller måste flytta datorskärmen för att se helt klart. Andra tecken är huvudvärk och ansträngda ögon. Din presbyopi korrigeras på bästa sätt med progressiva glas. De har en mycket avancerad slipning, med olika styrkor som justerar ljusets brytning för alla avstånd, så att strålarna alltid skapar en tydlig bild på din näthinna. Slipningen gör att progressiva glas fungerar ungefär som ett zoomande kameraobjektiv, med jämna och mjuka övergångar till olika avstånd. Presbyopi är en naturlig följd av ditt åldrande. Alla människor blir presbyopa oavsett om de redan har andra synfel eller inte och de flesta börjar märka av det i 45-års åldern. Är du översynt märker du som regel av presbyopin lite tidigare än om du är närsynt. Synfelet ökar sedan i takt med din ålder men kan ibland stabilisera sig i 65-års åldern. Enkla läsglasögon är den grundläggande lösningen. De rättar endast närseende, ca 40cm bort. För att se saker långt borta, måste du ta bort dina glasögon eller titta över dem. När-progressiva, rums-progressiva eller så kallade terminalglasögon är den intermediära lösningen. Dessa tillåter dig att se klart på när-avstånd med en bredare synfält. Med denna typ av glas är det möjligt att läsa en tidning samtidigt som du kan se omkring dig i rummet tydligt.


Binokulär läsning på kort avstånd. Genom att titta på något på kort avstånd kommer bilden på näthinnan att bli större. Detta är användbart såväl för hobbyarbete som när ögonen på grund av synnedsättning behöver det. Om man vill använda sitt stereoseende, det vill säga använda båda ögonen , gör det korta avståndet att ögonens muskulatur måste anstränga sig. Starkare speciell tillverkade läsglas som har inbyggd prismatisk effekt är att rekommendera. Det betyder att ljuset bryts och bilden flyttas utåt vilket minskar kovergensbehovet. Det är alltså möjligt att använda ögonen trots hög förstoring.Synundersökningar från: 350:-
Kontaktlinskontroll från:  450:-

Kontaktlinstillpassning från  620:-


Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32