Terminalglasögon
Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete: 6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade syn-krav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens syn-status förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med syn-kraven i arbetet. Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till syn-kraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning. Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.

Med utgångspunkt från AFS 1998:5. Utdrag från Arbetsmiljöverket och Riksskatteverkets Taxeringshandling. Arbetsgivaren skall betala regelbundna synundersökningar och vid behov terminalglasögon om arbetstagaren arbetar vid bildskärm mer än 1 timma per dag. Några maxpris för detta finns inte stipulerat utan skall göras med ;sunt förnuft; Denna kostnad är inte avdragsgill för arbetsgivaren men är skattefri förmån för arbetstagaren. Arbetsgivaren bör fastställa en policy, sluta avtal med en lokal optiker och då fastställa en maxpris för regelbundna synundersökningar samt för inköp av terminalglasögon.


6 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom en annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade syn-krav idet aktuella bildskärmsarbete eller om arbetstagarens syn-status förändrats sedan förra syn undersökningen. Synundersökningen skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagaren uppger besvär som kan ha samband med syn-kraven i arbetet.

Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av ögonläkare med hänsyn till syn-kraven i bildskärmsarbete skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning. Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att sådan behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.

Klicka på länken till höger högst upp för ytterligare information.Datorer har blivit en del av vår vardag. Oavsett om vi använder datorn på fritiden eller i arbete uppskattas vi spenderar tre och en halv månad varje år framför en dator- eller tv-skärm. Att stirra i en datorskärm hela dagarna gör oss mottagliga för ögon- och synproblem. Vi kan torra och irriterade ögon, uppleva ögontrötthet, suddig syn, rödögdhet och ljuskänslighet, såväl som huvudvärk och ont i nacke och axlar.Varför är arbete vid datorn ansträngande för ögonen?

Att blinka är kroppens naturliga sätt att fylla på tår-filmen som är en hinna av vatten, fett och näringsämne. Tår-filmen gör så att våra ögon hålls rena och fuktiga. Genom att blinka sprids tårvätska över ögonen så att de alltid hålls fuktiga och hindrar främmande partiklar från att komma in i och irritera ögonen. normalt blinkar vi en gång var femte sekund eller 11000 gånger per dag. Men när vi arbetar framför datorskärmen koncentrerar vi oss hårt och blinkar därför mer sällan eller ofullständigt.Är ert företag i behov av en paketlösning för bildskärmsglasögon ?

Kontakta oss för information och offert. Vi har stor erfarenhet och kompetens när det gäller syn-komplikationer vid bildskärmsarbete. Vi utför synundersökningar av olika slag med maximal precision för att försäkra oss att era medarbetare ska kunna ha dem korrekta styrkor och glas för terminalarbete. Vi har samarbete med ett antal yrkesskickliga ögonspecialister som vid behov kan anlitas för vidare ögonbehandlingar. Vårt företag är utrustade med 33 års yrkeserfarenhet samt avancerad och högteknologiska instrument för primär ögonvård och syn-hälsa.


Arbetsglas: Datorer idag en del av vår vardag både hemma och på arbetet. Och på grund av att seendet framför bildskärmen är mycket specifik har Varilux konstruerat VARILUX COMPUTER, Rums-progressiva & När-progressiva, ett nytt sortiment av glas , speciellt för seendet i samband med bildskärmsarbete. Förutsättningarna kan skilja mellan olika användare, eftersom det påverkas av ett flertal parametrar. Välj arbetsglas med hänsyn till din arbetssituation. Varilux Computer det perfekta glaset för bildskärmsarbete. Ett nytt glasprogram för optimalt seende vid bildskärmsarbete. Med de flesta korrigerande glas är det tydliga seendet på bildskärmen ganska begränsat. Ofta måste man förändra huvudställningen för att kunna se bra. Det är varken ergonomiskt eller bekvämt.


@Varilux Computer: full-skärmseende.

§ Inkluderar hela bildskärmen.

§ Speciellt konstruerat för ett tydligt bildskärmsseende.

@Varilux Computer: ergonomiskt seende.

§ Låter dig behålla din naturliga kroppsposition.

§ inget mer justerande för att få en tillfredsställande blickriktning.

@Varilux Computer: hög-prestanda när det gäller seende vid skärm.

§ Med anti-reflexbehandlingen förhöjs skärpan och kontrasten.

§ Även störande reflex i glasen elimineras.

§ Antireflex kommer att ytterligare förbättra din syn-komfort.Varilux Computer . Ett alternativ till ditt personliga bildskärmsarbete. Bildskärmsarbete kan skilja mellan olika användare, eftersom det påverkas av flera parametrar. Varilux Computer är baserat på studier av bilskärmsanvändare och deras specifika syn-krav.

@ "Koncentrerat" bildskärmsarbete. De uppgifter du utför på bildskärmen kräver precision och uppmärksamhet på detaljer. Tydlighet, skärpa och en ergonomisk position är mycket viktig för dig.

@ "Interaktiv" bildskärmsarbete. Du skiftar hela tiden mellan bildskärmen, din omgivning och/eller andra människor. Du varierar hela tiden ditt seende mellan bildskärmen och seende på avstånd. Varilux Computer glas erbjuder den bästa lösningen för seendet, i enlighet med med ditt användande och syn-behov.
Varilux Computer 3V: progressiva glas med syn-område anpassade och prioriterade för arbete vid dator. Rekommenderas för arbete där det finns ett behov av en skarp syn på nära, mellan och långt avstånd 4-5 m kallad även Rums-progressiv.

Pris: Varilux Computer 3V Orma index1.5  inklusive ytbehandling Supra från 958:-/glas.
Varilux Computer 2V: Glas för bekvämt seende på när- och mellanavstånd. Rekommenderas för arbete vid dator. Fungerar även utmärkt som läsglasögon med ökat skärpedjup. 


Pris: Varilux Computer 2V: Orma index 1.5 från 747:-/glas obhandlat.Intervieweglas ger dig: + Stort skärpedjup + Skräddarsydda glas efter ditt behov + Full rörelsefrihet + Reptåliga glas + Tunna och lätta glas + Optisk komfort och ett tydligt närseende och större syn-område.

Bensinmack-glasögon ger dig: -Dåligt skärpedjup -Samma styrka på båda glasen oavsett synfel -Glas som repas snabbt -Tjocka och tunga glas -Ingen hänsyn till optiska egenskaper och pupil-avstånd.


Interview 0.8 Glas för bekvämt seende på när och mellanavstånd. Något större skärpedjup än Varilux Computer 2V. Rekommenderas för arbete vid dator med uppmätta additioner eller som läsglas. Interviwe 080 till presbyoper under 50 år med en addition som är  lägre än 2,00.

Pris:  Interview 0.8 Orma index 1,5   från 619:-/glas obehandlat.Inteview 130 Glas  för bekvämt seende på när- och mellanavstånd.Rekommenderas för arbete vid dator eller som läsglasögon, ger ett ännu mer utvidgat område för närseendet än Interview 0.8. Interview 130 till presbyoper över 50 år med en addition som är större eller lika med 2,00.


Pris:  Interview 130 Orma index 1,5 inklusive ytbehandling Supra  från 830:-/glas Ålder & Personligt addition för läs och terminalglas. Interview080.Interview130.Varilux Computer 2v.Varilux Computer 3v

40 år  +0,75  ~~

44 år  +1,00  ~~

47 år  +1,25  ~~

49 år  +1,50  ~~

51 år  +1,75  ~~

54 år   +2,00  ~~

58 år   +2,25 ~~

63 år och framåt    +2,50  ~~


Vad är det som orsakar syn-besvär vid bilskärmsarbete? Textens läsbarhet på bilskärmen är en komplicerad uppgift. Bokstäver är inte lika exakt begränsade som på ett papper. Varje linje består av ett stort antal punkter - pixlar - med varierande ljusstyrka och kontrast.

¤  Vid Skärm: Ögat måste återskapa konturerna.

¤  På Papper : Kanterna är tydligt begränsade .

¤ Seende vid precisionsarbete som ställer krav på ögat.

¤ Fokusering på skärmavstånd, ett onaturligt halvdistansseende kräver ständig anspänning.

¤ Ögat blinkar mer sällan och blir torrt och irriterat.

¤ Långvarig fokusering anstränger ögats rörelsemuskler, ofta med påtvingad hållning.

¤ Upprepade förändringar från en typ av seende till ett annat: en timmes arbete framför bildskärm betyder 3600 ögonrörelse från tangentbordet till bildskärmen.


Några råd om ergonomi vid bildskärmsarbete.

1- För lämplig kroppsställning bör skärmens position vara.

- Vinklad från belysningen för att minimera bländning och reflexer.

- Minst en armslängd från kroppen (mellan 60 - 80 cm).

- Den översta delen av bildskärmen bör vara i ögonhöjd, en sänkt blickriktning är den naturligaste positionen för din nacke och ögon.

2- Se till att du har bra friskluftsventilation och inte för varmt eller för kallt.

3- Låt dina ögon ta en paus.

- Flytta blicken var 15:e minut, från till något längre bort (6 meter) under 1 - 2 minuter. Detta gör att ögats muskler får vila.

- Blinka snabbt i några sekunder. Det fuktar ögonen och rensar hornhinnan från smuts.

Bildskärmsseende. Välkända symtom. Ansträngt suddigt seende ögon som blir torra, röda irriterade och en känslighet för lätt huvudvärk.... Oavsett om du bär glasögon eller inte, känner du regelbundet av dessa symptom, liksom 75% av datoranvändare gör? Ändrad huvudställning för att hitta rätt vinkel, begränsat syn-område, bländning, sämre skärpa på skärmen.... Dina glasögon fungerar utmärkt i vardagen men ger dig inte optimalt seende vid bildskärmsarbete.Hur ser ditt bildskärmsarbete ut? Svara på dessa enkla frågor.

1. I vilken miljö använder du oftast din dator?

A. Arbetar i eget rum.

B. Tillsammans med andra personer i kontorslandskap, möteslokal....

2. Vilken typ av arbete utför du med din dator?

A. Precisa arbetsuppgifter som kräver skärpa.

B. Gör prestationer eller läser dokument.

3. Hur intensiv är arbetet?

A. Dina ögon är fokuserade och koncentrerade på bildskärmen.

B. Seendet växlar hela tiden mellan bildskärmen och seende på avstånd.

Svarar du 2x A eller fler då har du ett koncentrerat skärmarbete. Vid koncentrerat" bildskärmsarbete utför du uppgifter på bildskärmen som kräver precision och uppmärksamhet på detaljer. Svarar du 2x B eller fler då har du ett interaktivt skärmarbete, vid "Interaktiv" bildskärmsarbete, skiftar du ditt seende hela tiden mellan bildskärmen, din omgivning eller andra människor.
I dagens digitala värld blir dina ögon allt mer ansträngda av att titta på datorskärmar, smarttelefoner, läsplattor och digital-TV. Ögonen är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna följa med i den digitala världen, men vi glömmer ofta att tänka på ögonhälsan. Mark Andre, klinisk konsult åt CooperVision i USA, har sammanställt 11 enkla steg som hjälper dig navigera genom den digitala världen med skärpa och tydlighet. Genom att göra dessa små förändringar kan du ta ett steg närmare digital ögonhälsa.


Här följer 11 tips som ökar dina digitala Hälsa:

Gör en årlig synundersökning: Enda sättet att kontrollera hur det står till med synen är att gå på årliga undersökningar hos en optiker. Berätta för optikern om du ofta använder digital teknik.Följ 20/20/20-regeln: Ta 20 sekunders paus efter 20 minuters användning. Se till att flytta blicken till något som finns längre bort (minst sju meter) under den här pausen. Om du jobbar på liten yta kan det räcka att titta ut genom fönstret för att ögonen ska slappna av.[1]Skärmplacering: Se till att skärmen står minst 65 cm från ögonen, och helst ännu längre bort.[2]Skärmens lutning: Luta datorskärmen så att överkanten finns något längre bort än underkanten.[3]Belysning: Minska påfrestningen på ögonen med takmonterad, indirekt belysning och reglera ljuset utifrån med persienner eller rullgardiner.[4]Teckenstorlek: Minska påfrestningen på ögonen genom att använda en större teckenstorlek. [5]De flesta handhållna enheter och telefoner har en funktion som ökar teckenstorleken när du ska läsa e-post och textmeddelanden.Justera bildskärmsinställningarna: Ställ in bildskärmsinställningarna så att bakgrunden smälter samman med omgivningen. Justera ljusstyrka och kontrast så att du enkelt kan se bilder och bokstäver på skärmen.[6]Minimera reflexerna: Använd skyddsfilm mot reflexer på bildskärmar och handhållna enheter.[7]Uppgradera till en LCD-skärm: Äldre CRT-skärmar är ofta mer ansträngande för ögonen än en LCD-skärm med flytande kristaller. [8]Kom ihåg att blinka: Vi blinkar oftast mer sällan när vi använder datorer, så kom ihåg att blinka ofta när du använder digitala enheter under en längre tid. När du blinkar fuktas ögat, vilket förhindrar att ögonen blir torra. [9]Hitta rätt syn-korrigeringslösning: Om du använder multifokala kontaktlinser kan du se på nära håll, långt håll och allt där emellan. Oavsett om du stirrar på en datorskärm eller använder en handhållen enhet ger multifokala kontaktlinser enastående synskärpa på alla avstånd.

Om du bär progressiva glasögon är området för närseendet mycket litet. Med multifokala kontaktlinser kan du se tydligt i hela synfältet. Om du använder multifokala linser när du sitter vid datorn behöver du inte höja blicken och titta genom den nedersta delen av glasögonen när du ser på skärmen. Genom att titta rakt fram minskar du även belastningen på nacken. [10]


Boka tid direkt online via vår hemsida eller Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32Välkommen in till oss, så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!